nieuws

‘Verplicht ex-partners bij scheiding pensioenplan op te stellen’

Pensioen 766

Zoals er een ouderschapsplan wordt opgemaakt, zouden partners bij een echtscheiding ook een pensioenplan moeten opstellen. Volgens de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is een verplicht pensioenplan de sleutel om veel ellende te voorkomen.

‘Verplicht ex-partners bij scheiding pensioenplan op te stellen’

De koepels schrijven dit aan minister Koolmees van Sociale Zaken in hun reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Het Verbond en de Pensioenfederatie willen dat de overheid ex-partners stimuleert om bij scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen.

Bewuste keuzes

“De grote financiële waarde van pensioen rechtvaardigt een verplicht pensioenplan, vergelijkbaar met een verplicht ouderschapsplan. Zo worden ex-partners gedwongen bewuste keuzes te maken over de verdeling van het pensioen”, schrijft de Pensioenfederatie. “Een verplicht pensioenplan is in ieders belang: van de ex-partners, van scheidingsprofessionals en van pensioenuitvoerders.”

Onherroepelijk

Het wetsvoorstel regelt dat het aan de ex-partners toe te kennen pensioen automatisch wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner, tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen. Daardoor zijn exen na de scheiding niet meer afhankelijk van elkaar. Verbond en Pensioenfederatie willen wel dat die keuze bewust wordt gemaakt en goed wordt vastgelegd. De automatische conversie is namelijke onherroepelijk.

Ook voor ongehuwd samenwonenden

Het Verbond en de Pensioenfederatie staan achter deze keuze voor automatische omzetting. Die voorkomt namelijk dat verdeling van het pensioen soms pas na jaren na een scheiding geregeld moet worden. De koepels vragen Koolmees nog wel enkele andere verbeteringen in het wetsvoorstel aan te brengen. Ze willen dat conversie ook mogelijk wordt bij scheiding van tafel en bed. Ook moet het mogelijk worden voor ongehuwd samenwonenden. Bovendien moet er volgens hen een oplossing worden gezocht voor situaties waarin een alimentatie betalende ex voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan partnerpensioen.

Reageer op dit artikel