nieuws

Ongetrouwd en ongeregistreerd: ‘pensioenuitvoerders hebben partnerdefinitie nodig’

Pensioen 1572

Om als ongehuwd samenwonende recht te hebben op een partnerpensioen, moet het begrip partner uniform worden gedefinieerd. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Omdat het begrip partner nu per pensioenregelingen verschillend wordt opgevat, kan het gebeuren dat iemand in het ene fonds wel als partner gezien wordt en in het andere niet. Een uniform begrip zou ook de communicatie met deelnemers vereenvoudigen.

Ongetrouwd en ongeregistreerd: ‘pensioenuitvoerders hebben partnerdefinitie nodig’

Als een partnerpensioen onderdeel is van een regeling, dan hebben gehuwden en geregistreerd partners een wettelijke status. Als de pensioenregeling ook ongehuwd samenwonenden gelijkstelt aan partners, dan zijn er voorwaarden aan het samenleven verbonden. Die voorwaarden verschillen. Als het aan de indieners ligt, dan komt er een minimum partnerbegrip voor de pensioenregelingen die ook ongehuwden erkennen als partners.

Versobering

Door aan te sturen op een minimaal partnerbegrip, willen de drie initiatiefnemers voorkomen dat de aanpassing leidt tot versobering van pensioenregelingen of juist een kostenstijging. Als voor een uitgebreid uniform partnerbegrip zou worden gekozen, zou dat een kostenstijging kunnen veroorzaken voor regelingen die nu een beperkt partnerbegrip kennen. Andersom zou een beperkt uniform partnerbegrip mogelijk een verslechtering opleveren voor ruimhartiger regelingen. Binnen een regeling zou er wel ruimte moeten bestaan om in positief opzicht van het minimum af te kunnen wijken.

Brief

De drie organisaties hebben hun voorstel in een open brief verstuurd aan minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Ze willen hun plannen graag verder uitwerken in samenwerking met het ministerie.

Reageer op dit artikel