nieuws

Webinar APF: Werkgever kijkt naar kosten, werknemer hecht aan zekerheid

Pensioen 2581

Op de vraag of werkgevers die zijn aangesloten bij een premiepensioeninstelling (PPI) zonder meer bereid zijn om over te stappen naar bijvoorbeeld een Algemeen Pensioenfonds (APF) is het antwoord grosso modo nee. Als de werkgever wordt voorgespiegeld dat overstappen naar een andere regeling goedkoper is, draaien ze als een blad aan een boom om en is het gras plots groener bij de buren. Het is een van de zaken waar pensioenadviseurs rekening mee dienen te houden, zo blijkt uit het webinar APF: Vragenuur voor de Adviseur.

Webinar APF: Werkgever kijkt naar kosten, werknemer hecht aan zekerheid
V.l.n.r Robert Paling, Edwin Schop en Roland Veenema

Robin Hardeveld Kleuver (Ipsos), Jack Borremans (LNBB), Edwin Schop (Swalef) en Roland Veenema (Centraal Beheer APF) waren naar de studio in Amsterdam gekomen om onder leiding van am:redacteur Robert Paling vragen te beantwoorden over de rol van het APF als relatief jong vehikel in het pensioenlandschap. Hoe zit het bijvoorbeeld met het doorbeleggen als gekozen wordt voor een APF als pensioenoplossing en welke rol spelen op de achtergrond de stukgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord?

Goedkoper alternatief

Volgens Hardeveld Kleuver gaat het de werkgever bij het kiezen voor een bepaalde pensioenregeling voor een belangrijk deel om de kosten van de regeling. Uit het onderzoek dat Ipsos deed naar de pensioenmarkt in 2025 blijkt dat 60% van de werkgevers met een PPI-regeling niet van zins is om over te stappen. Dat wordt anders wanneer de kosten in het geding komen. Als er een goedkoper alternatief wordt voorgespiegeld is de helft bereid om daar dan voor te kiezen. De werknemer hecht volgens het onderzoek vooral aan de zekerheid die een bepaalde pensioenoplossing biedt.

Staffelkwartetten als kunst

Borremans stelt verbaasd te zijn dat PPI-werkgevers zich anno 2018 nog zo laten leiden door kosten. “Want waar hebben we het dan over? Over de absolute premielasten of over de kosten voor de uitvoering van de regeling? Als het gaat om de premielasten geldt dat we het staffelkwartetten inmiddels tot kunst hebben verheven. Op de uitvoeringskosten zit een enorme prijsdruk zodat het vooral zinvol lijkt om te kijken naar de beheerskosten van de beleggingen.”

Wilt u ook uw kennis over het APF verrijken? Kijk hier naar de uitzending.

Reageer op dit artikel