nieuws

Pensioenfondsen: ‘Wij lage uitvoeringskosten, dan toezichthouders ook’

Pensioen 1345

De Pensioenfederatie is verbaasd en ontstemd over de kostenstijging van toezichthouders AFM en DNB. Niet voor het eerst pleiten de pensioenfondsen voor herintroductie van de overheidsbijdrage.

Pensioenfondsen: ‘Wij lage uitvoeringskosten, dan toezichthouders ook’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte vrijdag bekend dat DNB en AFM komend jaar kunnen rekenen op respectievelijk € 5,4 en € 7,7 miljoen extra. Ook in 2020 kunnen de toezichthouders extra miljoenen tegemoetzien. Die kosten zijn met name bedoeld voor de gevolgen van de Brexit op het financieel toezicht. Ook gaan ze naar de hogere huisvestingslasten van DNB.

Frappant

Pensioenfondsen tonen zich nu verbaasd over deze verhoging. “Toezichtkosten slaan in het geval van pensioenfondsen indirect neer bij pensioendeelnemers. Pensioenfondsen worden door dezelfde toezichthouders terecht gemaand om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden”, aldus de Pensioenfederatie.

Die vindt dat dat ook voor DNB en AFM zou moeten gelden. “De Pensioenfederatie vindt de kostenstijging voor het toezicht mede frappant in het licht van de eerder aangekondigde taakstelling die juist tot kostenreductie zou moeten leiden.”

Financiële prikkel

Daarnaast dringt de Pensioenfederatie aan op herintroductie van de overheidsbijdrage. Die zou voor een financiële prikkel kunnen zorgen bij toezichthouders om de kosten niet uit de hand te laten lopen. “Gezien de fors oplopende budgetoverschrijding bij DNB en AFM is er alle reden om deze overheidsbijdrage weer in te voeren”, vinden de pensioenfondsen. Dit voorjaar schreven ze samen met onder andere Adfiz, het Verbond en de NVB al een brief aan de Tweede Kamer met een pleidooi hiervoor.

Reageer op dit artikel