nieuws

Webinar over APF: ‘Adviseur heeft koudwatervrees bij keuze tussen pensioenoplossingen’

Pensioen 2353

Ook zonder pensioenakkoord is het pensioenlandschap de laatste jaren al behoorlijk in beweging. Het aantal opties bij de oudedagsvoorziening is toegenomen en veel adviseurs vinden het volgens pensioendeskundigen lastig om daar mee om te gaan. Een webinar over jongste loot aan de pensioenboom, het APF, moet daar duidelijkheid in brengen.

Webinar over APF: ‘Adviseur heeft koudwatervrees bij keuze tussen pensioenoplossingen’

Dit voorjaar nog publiceerde marktonderzoeker GfK een rapport waaruit blijkt dat de pensioenmarkt sterk aan het indikken is. Daarbij lijkt de PPI het kind van de rekening. Vooral van het APF heeft de premiepensioeninstelling veel concurrentie te duchten.

Permanente educatie

Die constatering betekent volgens pensioenconsultant Jack Borremans niet dat het er voor pensioenadviseurs makkelijker op is geworden. “Aan de advieskant zit koudwatervrees wat betreft de nieuwe pensioenoplossingen. Adviseurs vragen zich af waar ze het over hebben, zoeken naar handvatten, zeker in het kader van wat geëxamineerd is ten behoeve van de permanente educatie. Van de zijde van de werkgever wordt er opgezien tegen de inspanning die moet worden geleverd om nieuwe pensioenafspraken met het personeel te maken in combinatie met de lage waardering voor pensioen door werknemers. Dat is vaak reden om dan maar niets te doen.”

Vluchten in goedkoper

Volgens pensioenjurist Edwin Schop vluchten adviseurs al snel in ‘goedkoper’ als ze toch om de tafel komen te zitten met een werkgever. “Dat heeft er mee te maken dat niet alle adviseurs al met nieuwe pensioenoplossingen uit de voeten kunnen. Het streven naar minder kosten vertaalt zich er dan bijvoorbeeld in dat adviseurs een overgang naar DC makkelijker vinden te vertalen dan een DB-regeling binnen een APF. Borremans: “Het prijsargument heeft maar een beperkte geldigheid. Uiteindelijk moet in het advies de mate van zekerheid die die klant wenst centraal staan.”

Prangende vragen

Borremans en Schop schuiven op 6 december aan bij het het webinar ‘APF: vragenuur voor adviseur’. Het webinar, georganiseerd door am: en Centraal Beheer APF, belicht de positie van het APF te midden van de andere pensioenoplossingen in de markt. Borremans beantwoordt vragen die onder meer gaan over het onderscheidend vermogen van het APF. Schop beantwoordt vragen die specifiek gaan over het APF in de adviespraktijk.

Heeft u ook prangende vragen over het APF? Schrijf u dan hier alvast gratis voor het webinar in.

Reageer op dit artikel