nieuws

‘Vakbonden en werkgevers presenteren maandag globaal pensioenakkoord’

Pensioen 5984

Het kabinet is bereid een cruciale handreiking te doen naar de vakbonden om een pensioenakkoord te forceren. Volgens de Volkskrant wil minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees de boete verlagen die bedrijven krijgen als ze een werknemer kort voor hun pensioen een gouden handdruk geven. Dat maakt het makkelijker om mensen met een zwaar beroep toch wat eerder met pensioen te laten gaan. De Volkskrant verwacht op basis van ingewijden dat er maandag een globaal akkoord gepresenteerd wordt.

‘Vakbonden en werkgevers presenteren maandag globaal pensioenakkoord’

De boete op vervroegde uittreding werd in 2005 ingevoerd om meer ouderen aan het werk te houden. Het verlagen maakt individueel vroegpensioen weer een optie. Volgens de Volkskrant wil het kabinet naast de aanpassing van de boete generatiepactregelingen stimuleren in nieuw af te sluiten cao’s. Daarmee kunnen werknemers in de laatste jaren voor hun pensioen tegen een wat lager loon minder werken, maar blijft de pensioenopbouw wel volledig op peil.

Concessies

Bronnen waar de Volkskrant mee sprak, verwachten dat de concessies van Koolmees – ook de langzamere stijging van de pensioenleeftijd wordt als concessie gezien – voldoende zijn om een doorbraak te forceren in de onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers. Maandag zou mogelijk al een globaal akkoord gepresenteerd kunnen worden.

In dat akkoord staan volgens de Volkskrant twee belangrijke vernieuwingen. De vaste koppeling met het eerder verdiend salaris komt te vervallen, in ruil voor een flexibeler uitkering, ‘lager als het fonds er slecht voorstaat en hoger als het fonds er goed voorstaat. Omdat de toezichtsregels voor dat flexibele contract soepeler zijn, kunnen de pensioenen eerder omhoog”, schrijft de Volkskrant.

Geen lagere premies

Volgens de Volkskrant zouden de premies met dat nieuwe systeem in principe omlaag kunnen, omdat er minder zekerheid wordt geboden. Toch zal dat volgens de krant waarschijnlijk niet gebeuren om de tweede grote vernieuwing te kunnen bekostigen. De premie komt in het nieuwe systeem niet meer in een grote pot, maar komt direct ten goede aan de premiebetaler. “Dit is een dure kwestie omdat daarmee de ‘subsidie’ van jongeren aan ouderen wegvalt. Omdat 45-plussers het dan plotseling zonder die subsidie moeten doen, moeten zij worden gecompenseerd. Het geld dat daarvoor nodig is, kan worden opgehaald door de premie in het nieuwe systeem niet te verlagen”, schrijft de Volkskrant.

Commissie

De krant denkt dat de inkomsten uit het niet verlagen van de premie voor sommige pensioenfondsen nog steeds niet voldoende zullen zijn. Er zou daarom een commissie worden geïnstalleerd die gaat inventariseren om welke fondsen het gaat en wat een mogelijke oplossing kan zijn.

Reageer op dit artikel