nieuws

Pensioenbewustzijn groeit iets onder Nederlanders

Pensioen 655

Meer Nederlanders denken te weten hoe hun pensioen precies geregeld is. Uit de Pensioenmonitor 2018 blijkt dat 30 procent van de Nederlanders weet of hun pensioen verlaagd of geïndexeerd wordt. Twee jaar geleden was dat nog 26 procent. Ongeveer 65 procent heeft al nagedacht over zijn of haar financiële positie na de pensioendatum, tegenover 60 procent in 2016. Platform Wijzer in geldzaken herkent die trend in het groeiend aantal gebruikers van hun pensioentools.

Pensioenbewustzijn groeit iets onder Nederlanders

De Pensioenmonitor is gepubliceerd in het kader van de Pensioendriedaagse. Een van de conclusies is dat Nederlanders nog steeds verrast zijn door de hoogte van de AOW-leeftijd. Een meerderheid wil graag eerder stoppen met werken, maar 57 procent van de mensen verwacht toch pas te stoppen op de pensioenleeftijd.

Fit blijven

De duizend geënquêteerden werd ook gevraagd wat een goede manier is om goed naar de pensioenleeftijd door te kunnen werken. Nummer één antwoord is fitheid, 84 procent wil gezonder gaan leven. Bijscholing of minder uren werken worden met respectievelijk 55 procent en 59 procent minder vaak gegeven. Wisselen van werkgever, functie of beroep wordt opmerkelijk genoeg heel weinig overwogen.

Doorwerken

Ondernemers denken het meest over hun pensioen te weten. Ze scoren beter op kennis en inzicht in hun eigen toekomstige financiën dan werknemers. Volgens de onderzoekers maken ondernemers vaker gebruik van een pensioenadviseur als informatiebron over hun pensioen. Zelfstandigen verwachten ook vaak langer door te werken dan de pensioenleeftijd (42 procent tegen 17 procent werknemers) vooral vanwege werkplezier.

Reageer op dit artikel