nieuws

Nieuw concept: deelnemer BeFrank krijgt inzicht in groene impact

Pensioen 869

Pensioenbeleggers die bij BeFrank voor een duurzame beleggingsmix kiezen, zien sinds kort op hun persoonlijke pensioenpagina welke impact hun beleggingen maken op de wereld. Door niet alleen de financiële impact te laten zien, wil de pensioenuitvoerder duurzaam beleggen stimuleren en tegelijkertijd het pensioenoverzicht aantrekkelijker maken. In am:45 bespreken drie experts het Sustainable Impact Dashboard van BeFrank.

Nieuw concept: deelnemer BeFrank krijgt inzicht in groene impact

Expert 1: Jan Hein Rhebergen
“Het Sustainable Impact Dashboard brengt in één oogopslag de impact van duurzame beleggingen in beeld”, zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur bij BeFrank. Deelnemers die bij de pensioenuitvoerder voor duurzaam beleggen kiezen, zien in het dashboard wat hun keuzes teweegbrengen op het gebied van CO2-uitstoot, afvalproductie en waterverbruik. Duurzaam beleggen stimuleren is volgens Rhebergen niet het primaire doel van het overzicht. “Het mes snijdt aan twee kanten. We brengen duurzaam beleggen dichterbij én het helpt bij het creëren van pensioenbewustzijn.”

Rhebergen denkt niet dat er een gevaar bestaat dat deelnemers kiezen voor de meest duurzame beleggingsmix, in plaats van het juiste risicoprofiel. “Het risicoprofiel en de wijze van beleggen zijn twee verschillende zaken. Je gaat eerst door de profielbepaler heen. Daar komt dan bijvoorbeeld een defensief profiel uit. Pas daarna maak je de keuze of je defensief in een indextracker wilt beleggen of liever defensief in een duurzame variant.” De positieve attentiewaarde van het dashboard wordt volgens Rhebergen ook opgemerkt door werkgevers. “Het belang van duurzaamheid neemt toe in de tenders. Nieuwe bedrijven staan hier lang bij stil, mensen willen het zien en stellen er vragen over.” In de toekomst wil BeFrank de cijfers ook toevoegen aan de data in het werkgeversportaal. “Duurzaamheid is een thema dat steeds actueler wordt. Wij maken het concreet voor pensioengeld. Dat spreekt enorm tot de verbeelding.”

Het belang van duurzaamheid neemt toe in de tenders

Expert 2: Wouter van Maanen
“Bij Triodos IM screenen we alle bedrijven waarin we beleggen. Daar hebben we een heel team voor in huis. Mede vanwege die expertise heeft BeFrank ons gevraagd om hun duurzaam beleggingsbeleid uit te voeren”, zegt Wouter van Maanen, Investor Relationship Manager bij Triodos Investment Management. “Later hebben zij ons gevraagd of we ook de impact van die beleggingen zichtbaar kunnen maken. Dus of we ook cijfers konden leveren wat het verschil is tussen gewoon en duurzaam beleggen. Dan moet je je afvragen wat je wil laten zien en wat er mogelijk is om te zien. Dat is CO2, water en afval geworden.”

De informatie die Triodos IM gebruikt, wordt geleverd door twee internationale onderzoeksbureaus: Trucost en ISS Oekom. “Dat zijn organisaties die een jarenlange expertise hebben opgebouwd in het analyseren van de voetafdruk van bedrijven”, zegt Van Maanen. “Ze kijken naar de impact van de markt gemiddeld en vergelijken dat met de bedrijven waarin we investeren. Dan maakt het nogal wat uit of je in windmolens of olieproducenten belegt.”De drie thema’s waarin pensioendeelnemers van BeFrank hun impact kunnen zien, zijn allemaal milieu-gerelateerd. Of hun beleggingen ook maatschappelijk een verschil maken, is nog niet te zien. “Uitbreiden naar sociale impact is wel de ambitie”, zegt Van Maanen. “Er is nog veel meer te onderzoeken. Je kunt denken aan living wage, hebben werknemers een eerlijk loon? Je kunt denken aan veiligheid, in de kledingsector is daar veel over te doen geweest, of de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar de informatie moet uiteraard wel juist en betrouwbaar zijn, dus dat vergt nauwkeurigheid.”

Je moet als bedrijf voorkomen dat een consument het als ad hoc gaat ervaren

Expert 3: Bart Brüggenwirth
“Dit past in de trend van transparantie”, zegt Bart Brüggenwirth, directeur van MVO- en marketingadviesbureau b-open. Brüggenwirth schreef het boek Sterke merken, betere wereld en publiceert jaarlijks het Dossier Duurzaam waarin hij onderzoekt hoe consumenten tegen duurzaamheid aankijken. “Twee jaar geleden hebben we in het onderzoek de vraag gesteld of bedrijven moeten helpen bij het maken van duurzame keuzes. 60 procent van de mensen vindt dat belangrijk. Dus ik denk dat het heel goed is dat een deelnemer dit op zijn eigen pensioenpagina zo kan zien. Het sluit aan bij de rol van challenger en innovator die BeFrank heeft.”

Waterbesparing gepresenteerd als douchebeurten en afvalreductie in de vorm van vuilniszakken is een vrij vereenvoudigde manier van inzicht geven. Brüggenwirth ziet daar nog wel ruimte voor verbetering. “Het is heel goed om dingen simpel te maken voor de consument. Aan de andere kant is pensioen wel een serieus product. Ik kan me voorstellen dat je ook wat diepere informatie over de duurzame beleggingen wilt geven. Je moet als bedrijf voorkomen dat een consument het als ad hoc gaat ervaren, als een marketingtruc.”

BeFrank zegt in het persbericht duurzaamheid als maatschappelijke plicht te beschouwen. “Deze innovatie is dan een bescheiden eerste stap”, zegt Brüggenwirth. “Je zou als volgende stap verwachten dat ze niet alleen de keuze voorleggen aan de consument, maar ook zelf doelstellingen formuleren om de portefeuille duurzamer te krijgen. BeFrank is onderdeel van NN Group. Die scoort niet zo heel hoog in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Je begint daarmee met een achterstand en loopt het risico dat er scepsis ontstaat. Om geloofwaardig te zijn en impact te hebben is inbedding in een breder verhaal van belang.”

 

Reageer op dit artikel