nieuws

Koor met voorstanders zwelt aan, ook Nibud wil pensioenplicht zzp’er

Pensioen 1020

Alle werkenden moeten automatisch een aanvullend pensioen opbouwen om te voorkomen dat er straks een grote groep pensioneerden met geldproblemen is. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’. Het Nibud benadrukt dat de pensioenplicht ook moet gaan gelden voor zzp’ers.

Koor met voorstanders zwelt aan, ook Nibud wil pensioenplicht zzp’er

Het Nibud voorziet in de toekomst een groeiende groep gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen. Volgens het instituut is het voor de consument moeilijk om vooruit te kijken en geld voor later apart te zetten. Ook verhuizen gepensioneerden niet zo makkelijk. Daarom pleit het instituut in haar rapport voor een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook voor zzp’ers. Het Nibud is niet de eerst partij die pleit voor een verplicht pensioen voor zzp’ers. Voormalige staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) pleitte vorig jaar vorig jaar nog voor een verplichte regeling met een opt-out.  Ook in het pensioenakkoord dat dit voorjaar uitlekte wordt gerept van een verplichtstelling voor zzp’ers.

Minimaal opbouwpercentage

Deze voorziening moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen zodat iedereen kan vertrouwen op een redelijke pensioenuitkering. Het Nibud omschrijft het als een systeem waarin werkenden automatisch – op grond van bepaalde kwaliteitseisen zoals een minimaal opbouwpercentage – pensioen opbouwen. Dit moet waarborgen dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Moeilijk rondkomen

Het Nibud verwacht dat over 15 tot 20 jaar het aantal gepensioneerden dat moeite heeft met rondkomen, zal toenemen. Op dit moment komt een derde van de gepensioneerden moeilijk rond. Van de voormalig zelfstandigen komt 44 procent moeilijk rond. Van gepensioneerde huurders en mensen die ooit zijn gescheiden heeft ongeveer de helft moeite met rondkomen. Het Nibud maakt zich met name zorgen over gepensioneerden die zorg nodig hebben. Met name de lage inkomens hebben weinig ruimte om die zorguitgaven te betalen.

Overwaarde verzilveren

Het Nibud is er geen voorstander van om geld uit de pensioenpot te gebruiken voor de aankoop van een woning. Ook vindt het Nibud mensen die denken dat gepensioneerden kunnen leven van de verkoop van hun woning, te optimistisch. In de praktijk blijkt dat de meeste gepensioneerden zolang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen. Sociale aspecten en gezondheidseffecten spelen daarbij een grotere rol dan financiën. 86 procent van de gepensioneerden met een eigen woning heeft daar overwaarde op. Twee derde van de gepensioneerden heeft geen concrete plannen iets met die overwaarde te doen. Het Nibud ziet graag dat het makkelijker wordt om na pensionering de overwaarde te verzilveren zonder te hoeven verhuizen.

Vijfjaarlijks inzichtgesprek

Het Nibud pleit ervoor dat iedere Nederlander elke vijf jaar inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven na pensionering. Levenslopen zijn diverser dan ooit. Met het aanbieden van financieel inzichtgesprekken, waarbij zowel de inkomstensituatie als (de veranderingen in) het uitgavenpatroon aan bod komen, kunnen mensen tijdiger hun inkomsten of uitgaven aanpassen, óf hun verwachtingen bijstellen. Het Nibud vindt dat werkgevers, pensioenfondsen en organisaties voor zelfstandigen, zoals de Kamer van Koophandel, dit zouden kunnen faciliteren.

Reageer op dit artikel