nieuws

Werkgevers trouw aan pensioenuitvoerder

Pensioen 653

Werkgevers tonen nog niet de onvrede die de pensioenindustrie vermoedt. Sterker, 90% heeft enig of veel vertrouwen in hun huidige pensioenuitvoerder. Als veranderen van uitvoerder mogelijk zou zijn, zouden 1 op de 6 werkgevers dat willen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Werkgevers trouw aan pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders kunnen zich gelukkig prijzen, schrijven NIDI-onderzoekers op economenplatform Mejudice. Gemiddeld 90% van de werkgevers heeft enig of veel vertrouwen in de uitvoerders. Vooral het ondernemingspensioenfonds scoort goed met een welhaast Noord-Koreaanse uitslag: 80% heeft veel vertrouwen, 20% enig vertrouwen.

Uitvoerders met een uitkeringsregeling, een hybride contract of een premieregeling ontlopen elkaar niet veel in termen van vertrouwen. Wel valt de onderzoekers op dat het percentage dat veel vertrouwen heeft bij de DC-regelingen (39%) duidelijk lager ligt dan bij DB-regelingen (51%).

Switchen

Weinig werkgevers zijn van plan van pensioenuitvoerder te wisselen, mocht die keuzemogelijkheid er komen. Meer dan de helft noemt een overstap (zeer) onwaarschijnlijk en 30% is neutraal. Slechts 6% stapt zeer waarschijnlijk over en nog eens 10% noemt dat waarschijnlijk. Werkgevers bij een bedrijfstakpensioenfonds hebben de minste behoefte om te switchen (14%). De bereidheid over te stappen is het grootst bij bedrijven die een pensioenregeling via een verzekeraar (20%) hebben.

Nooit eerder werd de houding van werkgevers jegens pensioenuitvoerders onderzocht, aldus NIDI-onderzoekers Harry van Dalen en Kène Henkens. Logisch, zeggen ze, want lang was er geen sprake van volledige keuzevrijheid. “Nu er op vele terreinen pensioenhervormingen worden overwogen ligt het onderzoeken van dit aspect meer in de rede”, schrijven ze.

Opheffen verplichtstelling

Dat er een geringe behoefte is te wisselen van pensioenuitvoerder is interessant met de wetenschap dat veel pensioenexperts hoge verwachtingen hebben van een eventuele afschaffing van de grote verplichtstelling. Blijkbaar leveren de bestaande pensioenuitvoerders toegevoegde waarde, concluderen ze uit hun onderzoek.

“Uiteraard valt daar tegen in te brengen dat de pensioenadviseurs vaak spreken over een wereld waarin keuzes echt gemaakt worden en dat op dat moment de kracht van concurrentie duidelijk wordt”, besluiten ze. “Zolang we leven in een wereld van gedwongen keuzes kan het bewijs dat het vergroten van concurrentie (en opheffen van de verplichtstelling) meer toegevoegde waarde levert dan de status quo niet geleverd worden.”

Reageer op dit artikel