nieuws

Verbond teleurgesteld over pensioenparagraaf in miljoenennota

Pensioen 2315

Het Verbond van Verzekeraars vindt de pensioenparagraaf in de miljoenennota pover. De branchevereniging heeft begrip voor het uitstel van de pensioenhervormingen, maar maakt zich zorgen over het afkalvend vertrouwen in de sector. Volgens directeur van het Verbond Richard Weurding heeft het kabinet met het regeerakkoord de bouwstenen voor de hervormingen al in huis.

Verbond teleurgesteld over pensioenparagraaf in miljoenennota

“Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde, dus het is begrijpelijk dat het kabinet werkgevers en werknemers aan boord wil hebben. Maar over noodzakelijke hervormingen wordt in de polder al jarenlang gesoebat. Intussen hebben zowel jong als oud het gevoel dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben”, zegt Weurding in een reactie op de miljoenennota.

In de troonrede constateert het kabinet dat de stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente kwetsbaarheden van het stelsel aan het licht hebben gebracht. De regering wil werken aan een stelsel dat deze kwetsbaarheden niet heeft en tegelijkertijd de sterke elementen van het huidige systeem handhaaft.

Vertegenwoordiger

Weurding weet als vertegenwoordiger van de pensioenverzekeraars wat de oplossing moet zijn. “Zo zou de ingelegde premie ten goede moeten komen aan de premiebetaler zelf, in plaats van in een anonieme pot te worden gestort”, schrijft de directeur. Het is volgens Weurding ook van belang dat er een einde wordt gemaakt aan de herverdeling van pensioenaanspraken tussen jong en oud via de doorsneepremie. “Dat zijn belangrijke zaken die wat ons betreft goed moeten worden geregeld.”

Persoonlijk stelsel

Het Verbond vindt dat verzekeraars als uitvoerders van 45.000 pensioenregelingen van ruim een miljoen Nederlanders een verantwoordelijkheid hebben ‘voor het creëren van een toekomstbestendig, transparant en begrijpelijk pensioenstelsel.’ Dat vraagt volgens Weurding om een persoonlijk stelsel, ‘met behoud van risicosolidariteit, waarbij tekorten niet kunnen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.’

 

Reageer op dit artikel