nieuws

Pensioenfondsen waren vorig jaar 8,5 miljard euro kwijt aan uitvoeringskosten

Pensioen 2295

De totale uitvoeringskosten van pensioenfondsen zijn in 2017 met 13 procent gestegen tot ruim 8,5 miljard euro. De stijging houdt voornamelijk verband met prestatiegerelateerde vergoedingen en verbeterde verslaglegging van de kosten. Pensioenadviesbureau LCP onderzocht 222 pensioenfondsen inclusief 16 kringen bij 5 algemeen pensioenfondsen. Opvallend: bij de kleinste fondsen lopen de kosten per deelnemer snel op.

Pensioenfondsen waren vorig jaar 8,5 miljard euro kwijt aan uitvoeringskosten

Alleen de pensioenbeheerskosten kwamen in 2017 uit op 990 miljoen euro. De kosten per deelnemer daalden volgens LCP van 115 euro naar 111 euro. In die berekening zijn alleen actieve en gepensioneerden meegenomen. LCP keek ook naar de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. Daarin valt vooral op dat fondsen met 1.000 deelnemers of minder hun pensioenbeheerskosten gemiddeld zag verdubbelen. Bij de 14 grootste fondsen (meer dan 100.000 deelnemers) daalden de kosten.

Vermogensbeheerskosten

De transactie- en vermogensbeheerskosten lopen veel sneller op. Van 6,6 miljard euro in 2016 tot 7,6 miljard euro vorig jaar. “De stijging werd vooral veroorzaakt door prestatieafhankelijke vergoedingen, die met € 488 miljoen stegen naar € 2,0 miljard”, schrijft LCP.

“Een tweede oorzaak van de stijging betreft de gerapporteerde transactiekosten, die met € 331 miljoen toenamen. Deze stijging kan voor het grootste deel toegerekend worden aan aangepaste rapportagerichtlijnen en beter inzicht in deze kosten.” Deze kosten werden volgens de onderzoekers voorgaande jaren ook gemaakt, maar niet beschouwd als transactiekosten.

Verantwoording teleurstellend

Sinds 2015 onderzoekt LCP ook de wijze waarop de fondsen in het jaarverslag inhoudelijk verantwoording afleggen over de kosten die zij maken. De onderzoekers kijken onder meer of de kostenratio’s in het jaarverslag zijn berekend op de wijze die de pensioenfederatie aanbeveelt, en of er een toelichting wordt gegevens als de kosten verschillen met voorgaande jaren. Dat blijkt regelmatig niet het geval. “Het is jammer dat we hebben moeten constateren dat deze kwalitatieve kostenverantwoording in de afgelopen jaren nauwelijks vooruit is gegaan. Hier valt nog veel te winnen door de pensioenfondsen.”

Reageer op dit artikel