nieuws

CPB: Meer vrijheid over pensioenvermogen goed voor welvaart

Pensioen 843

Deelnemers aan pensioenfondsen willen meer keuzevrijheid over hun pensioenvermogen. Het zou eenvoudiger moeten worden om een deel van het vermogen aan te spreken om bijvoorbeeld een huis te kopen of eerder te beginnen met afbouwen van het werkzame leven. Dat blijkt uit een Netspar-studie uitgevoerd door onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) en de Universiteit Tilburg. Ook de welvaart zou gebaat zijn bij keuzevrijheid.

CPB: Meer vrijheid over pensioenvermogen goed voor welvaart

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de baten van meer flexibiliteit zich verhouden ten opzichte van de kosten. Hoewel de onderzoekers onderkennen dat er een risico bestaat op het verkeerd gebruik van zelfplanning, concluderen ze dat de voordelen van op individueel niveau groot zijn. Deelnemers kunnen met de flexibiliteit hun pensioen veel beter op hun eigen leefsituatie afstemmen, wat de welvaart ten goede komt.

Begeleiding

De nadelen zijn te ondervangen. “Met een deskundige begeleiding van deelnemers bij het maken van keuzes, duidelijke informatie en een zorgvuldig gekozen default moet het mogelijk zijn de nadelen van meer flexibiliteit nog verder te beperken”, schrijven de onderzoekers.

Angst ongegrond

In het FD zegt CPB-onderzoeker Ed Westerhout dat de angst dat mensen hun geld over de balk smijten ongegrond is. Ervaringen in andere landen laten volgens hem zien dat mensen vooral een ‘lump sum’ opnemen om een huis te kopen, schulden af te lossen of te verbouwen. Het kabinet is ook voorstander van meer keuzevrijheid over het pensioenvermogen. Een pensioenakkoord laat echter nog steeds op zich wachten. Volgens de onderzoekers is er ook binnen het huidige stelsel veel mogelijk.

Bijvoorbeeld een bedrag in één keer bij pensionering of een verruiming van de bestaande hoog-laag-constructie waarbij in de eerste jaren na pensionering meer wordt uitgekeerd dan in latere jaren. Geld opnemen terwijl je nog werkt past niet in het huidige stelsel.

Reageer op dit artikel