nieuws

Deloitte: Verzekeraars hebben goede uitgangspositie voor nieuw pensioenstelsel

Pensioen 1482

Advies- en accountantsorganisatie Deloitte dicht de verzekeraars goede kansen toe in de transitie richting een nieuw pensioenstelsel. In een whitepaper gaat Deloitte in de op de mogelijke winnaars en verliezers van de veranderende pensioenmarkt. Een hoog consumentenvertrouwen en een fijnmazig netwerk van directe en intermediaire distributie geeft de verzekeraars een goede uitgangspositie.

Deloitte: Verzekeraars hebben goede uitgangspositie voor nieuw pensioenstelsel

Volgens Deloitte grijpen verzekeraars elke kans aan om extra inkomsten te generen binnen de leven- en pensioendivisies. “Verdere individualisering en hervorming van het pensioenstelsel biedt die kans, maar veel pensioenverzekeraars staan op afstand van de klant en kennen een lage contactfrequentie. Het is daarom niet verrassend dat verzekeringsgroepen zich duidelijk roeren in reclameblokken op radio en tv met boodschappen over het belang van inkomen-voor-later.”

Intermediair ligt voor op online

Desalniettemin schat de accountancyreus de situatie positief in. Verzekeraars hebben ruime ervaring met het administreren van beschikbare premieregelingen en genieten binnen de financiële sector het hoogste consumentenvertrouwen. “De onderliggende labels van verzekeraars zijn veelal sterke (consumenten)merken; veel krachtiger dan die van pensioenfondsen en –uitvoerders. Daarnaast hebben levensverzekeraars een fijnmazig netwerk, via werkgevers, directe en intermediaire distributiekanalen. Zeker de intermediairs hebben ruime ervaring met financiële planning en advisering. Online advisering en directe bedieningscompetenties zijn weliswaar in opkomst, maar vooralsnog veelal minder sterk ontwikkeld”, aldus Deloitte in het rapport.

Uitdagingen

Deloitte ziet wel enkele uitdagingen voor de grote verzekeringsgroepen:

  • Inrichten van een toekomstvast operating model om het hoofd te bieden aan leegloop van individueel levensportefeuilles en lagere premievolumes collectief bij beperking fiscale opbouwmogelijkheden.
  • Borgen consistente marktbenadering en verlagen complexiteit governance.
  • Verhogen van relevant klantcontact door versterken van directe/online klantbediening gebruikmakend van centrale klantportals, Roboadvies en beschikbare klantdata.
  • Verkennen van mogelijkheden voor het versnellen van de groei van het belegd vermogen en het flexibiliseren van de kostenbasis.
Reageer op dit artikel