nieuws

AFM geeft leidraad tweede pijler pensioenadvies een update

Pensioen 1687 PA

AFM geeft leidraad tweede pijler pensioenadvies een update

De AFM heeft de leidraad voor het tweede pijler pensioenadvies geactualiseerd. De vorige versie dateerde nog van 2009. De toezichthouder komt met de nieuwe standaard tegemoet aan de veranderende pensioensector. Pensioenadviseurs worden geacht de leidraad toe te passen in hun adviespraktijk.

De nieuwe leidraad geeft een nadere duiding van de Wet op het financieel toezicht op de eerste drie fases van het pensioenadvies; inventariseren, analyseren en adviseren. De adviezen kunnen gaan over nieuwe pensioenproducten, en het verlengen, oversluiten of aanpassen van bestaande pensioenproducten. De leidraad is nu ook beter toegespitst op de beschikbare premieregelingen en de ondersteuning door adviessoftware.

Adviseur zelf eindverantwoordelijk

De AFM paste de leidraad aan op basis van gesprekken met verschillende marktpartijen. Een pensioenadviseur hoeft geen gedetailleerde stappen en voorwaarden te verwachten. De adviseur blijft zelf eindverantwoordelijk voor zijn advies en het toepassen van de normen op de situatie van de werkgever.

Reageer op dit artikel