nieuws

‘Gezondheid vormt geen probleem voor hogere pensioenleeftijd’

Pensioen 1112

‘Gezondheid vormt geen probleem voor hogere pensioenleeftijd’

Voor de overgrote meerderheid van de Europeanen zou de pensioenleeftijd zes jaar kunnen worden opgeschoven zonder dat hun gezondheid hen zou dwingen eerder te stoppen met werken. Op bevolkingsniveau is gezondheid maar in beperkte mate een belemmering om de arbeidscapaciteit van een land te vergroten door de pensioenleeftijd te verhogen. Dat concludeert onderzoeker Michaël Boissonneault van de Universiteit Groningen.

Tussen de 96 en 97 procent van de Europese mannen zou zes jaar later met pensioen kunnen. Dat geldt ook voor 94 tot 95 van de vrouwen. Uitstel zou volgens het onderzoek van Boissonneault er niet toe leiden dat mensen om gezondheidsredenen voor de pensioendatum al genoodzaakt zijn te stoppen met werken. Individueel zijn er volgens hem soms belemmeringen, maar niet op bevolkingsniveau.

Langer doorwerken

Hogere pensioenleeftijden worden volgens de wetenschapper beschouwd als middel om de effecten van vergrijzing op de duurzaamheid van pensioenstelsel en economische groei tegen te gaan. Omdat (een slechte) gezondheid een belangrijke voorspeller is van eerder stoppen met werken, onderzocht Boissonneault in welke mate gezondheid een belemmering vormt voor langer doorwerken. “De meeste oudere werknemers kunnen langer doorwerken omdat ernstige gezondheidsproblemen zich doorgaans pas voordoen op hoge leeftijd, ver voorbij de pensioenleeftijd”, schrijft hij in het proefschrift dat hij eerder deze maand verdedigde.

Beroep op uitkeringen

Vooral lichamelijke gezondheid vormt nauwelijks een beperking, stelt Boissonneault. Wel waarschuwt hij voor een ander gevaar. “Hogere pensioenleeftijden kunnen ertoe leiden dat een groter beroep zal worden gedaan op werkloosheidsuitkeringen voordat men de pensioenleeftijd bereikt.”

Om dat te voorkomen moet voordat men de laatste fase van de carrière bereikt meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen werk en gezondheid, vindt de onderzoeker. De mogelijkheid om langer te werken hangt af van de werkcapaciteit. Daaronder verstaat hij de balans tussen capaciteiten van de werknemer en de baaneisen. Volgens Boissonneault is het van belang om gezondheid te stimuleren voordat men oud is. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een goede preventieve  gezondheidszorg zijn belangrijk. Ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers moet bevorderd worden middels life-long learning. Daarnaast bepleit de onderzoeker een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Werk moet fysiek minder zwaar worden en minder stress opleveren.

Werkcapaciteit

Boissonneault verwijst in zijn proefschrift naar data van Amerikaanse werknemers. Die werken tussen hun 55ste en 69ste gemiddeld 8 jaar. Als alleen gezondheid een reden zou zijn om met pensioen te gaan, hebben ze gemiddeld 12,9 jaar werkcapaciteit. Mensen met een hoge opleiding zouden zelfs gemiddeld 13,8 jaar kunnen werken, tegen 11,7 jaar voor laagopgeleiden.

Reageer op dit artikel