nieuws

CPB: Meer keuzevrijheid in uitkeringsfase tweede pijler

Pensioen 626

CPB: Meer keuzevrijheid in uitkeringsfase tweede pijler

Nederland zou de keuzevrijheid in de uitkeringsfase van pensioen in de tweede pijler kunnen verruimen. Daarbij is een levenslange uitkering geschikt als standaardoptie, maar ook een uitkering ineens zou mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een studie waarbij pensioenstelsels van andere landen zijn vergeleken met het Nederlandse model.

Nederland is een van de weinige landen waarin deelnemers aan de tweede pijler hun pensioen volledig uitgekeerd krijgen in de vorm van een levenslange annuïteit. Er is beperkte keuze: over de ingangsdatum en de variatie in de tijd (hoog-laag). Volgens het CPB hebben deelnemers in andere landen meer keuzemogelijkheden om een deel van hun opgebouwde pensioenvermogen in één keer op te nemen. Nederland zou hieruit lessen kunnen trekken, aldus het adviesorgaan.

Vijf landen

Het CPB vergeleek het Nederlandse pensioenstelsel met dat van vijf andere landen: Denemarken, Zweden, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In die laatste drie landen kunnen deelnemers aan DC-regelingen kiezen tussen een levenslange uitkering, geleidelijke opname of opname ineens. Denemarken biedt keuze tussen een levenslange uitkering van het opgebouwde pensioenvermogen en een uitkering ineens of van beperkte duur. De keuze voor een uitkering ineens of van beperkte duur is wel begrensd. In Zweden kunnen deelnemers kiezen tussen een tijdelijke of een levenslange uitkering. Een uitkering ineens is echter alleen mogelijk bij heel kleine pensioenen.

Uitkering ineens

In deze landen blijkt dat deelnemers met een geringe pensioenopbouw vooral kiezen voor opname ineens als dat is toegestaan. Mensen met een hoge pensioenopbouw gaan vaak voor geleidelijke opname van hun vermogen, voor uitkeringen van tijdelijke duur of voor levenslange uitkeringen.

Veel deelnemers laten zich volgens het CPB leiden door de standaardoptie voor de wijze van uitkeren. Uitkering ineens wordt vooral besteed aan aflossing van de hypotheek of andere schulden, aankoop of verbetering van de eigen woning of een auto. Bestedingsdoelen zijn ook reizen, spaargeld of een belegging en ondersteuning van familie.

Standaardoptie

Nederland zou in navolging van deze landen ook de keuzemogelijkheden kunnen verruimen, adviseert het planbureau. Geschikte standaardoptie zou wel de levenslange uitkering zijn, schrijft het CPB. Daarnaast zou ruimte kunnen zijn voor een uitkering ineens. “Door de vrijheid te begrenzen, behouden deelnemers die hiervan gebruikmaken wel een levenslange uitkering uit de tweede pijler. Een levenslange uitkering voorkomt zowel dat deelnemers heel weinig uitgeven uit angst dat het vermogen voortijdig opraakt als dat deelnemers op latere leeftijd sterk in inkomen terugvallen, omdat het pensioenvermogen op is of de uitkering van beperkte duur afloopt”, aldus het CPB.

Reageer op dit artikel