nieuws

Annemieke Visser-Brons & Robin Buijs (NN): ‘We hopen dat individueel pensioen onvermijdelijk blijkt’

Pensioen 3253

Annemieke Visser-Brons & Robin Buijs (NN): ‘We hopen dat individueel pensioen onvermijdelijk blijkt’
Foto: Sjoerd van der Hucht

De rook rondom het ineenschuiven van de pensioenbedrijven van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd is nog nauwelijks opgetrokken, of er ligt al een nieuwe gezamenlijke propositie voor direct ingaand pensioen (DIP). Een interview met pensioendirecteuren Annemieke Visser-Brons en Robin Buijs over de integratie van de twee pensioenbedrijven, over de veranderende rol van de adviseur, over de potentie van de PPI en over hun verlangen naar een individueler pensioenstelsel.

“Best wel cool” noemt Robin Buijs het dat zijn bedrijf midden in de operatie om van twee pensioenbedrijven één te maken ook een nieuw DIP-product (direct ingaand pensioen) op de markt brengt. Buijs is sinds begin dit jaar directeur Pensioen New Business bij Nationale-Nederlanden. “Wij zijn tegen de verwachting van velen doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe producten.”

Van twee naar één

Buijs geeft samen met Annemieke Visser-Brons, directeur Pensioen Services, leiding aan het gecombineerde pensioenbedrijf. Onder Pensioen Services vallen de pensioenoplossingen die niet meer actief worden verkocht. Nieuwe proposities vallen onder New Business. Organisatorisch zijn de pensioenbedrijven van NN en Delta Lloyd sinds begin deze maand helemaal samengevoegd. “In de operatie moet nog wel het een en ander gebeuren. We willen van zes grote verzekeringssystemen naar twee. Die gaan we de komende jaren gestaag samenvoegen”, aldus Visser-Brons.

Goede naam Delta Lloyd

De afgelopen maanden stond in het teken van praten, praten en veel uitleggen, vertellen Visser-Brons en Buijs. Met eigen personeel, maar ook met adviseurs. “De adviseur was nieuwsgierig naar de samenvoeging. De houding was: we moeten nog maar zien hoe het gaat. Delta Lloyd heeft bij pensioenadviseurs een goede naam, NN heeft de afgelopen jaren juist veel ingeleverd op adviseurstevredenheid. Daarom hebben we elke stap die we hebben gezet met hen besproken”, aldus Visser-Brons. Buijs: “Het model waarin veel waarde wordt gehecht aan de adviseur, handhaven we. Dat betekent onder andere vaste contactpersonen voor adviseurs bij zowel de binnen- als buitendienst.”

Delta Lloyd heeft bij pensioenadviseurs een goede naam, NN heeft de afgelopen jaren juist veel ingeleverd op adviseurs-tevredenheid

Delta Lloyd had in pensioen een goede naam. Hoe lastig was het om van dat merk afscheid te moeten nemen?
Visser-Brons: “Helemaal niet lastig. We zien dat adviseurs, klanten én collega’s er minder moeite mee hebben dan gedacht. Dat moeten we wel bewijzen natuurlijk. We hebben steeds een constructief debat gevoerd met adviseurs en met het nieuwe NN zijn we er nog meer voor klant en adviseurs.”

Lijkt het gecombineerde pensioenbedrijf meer op het model-Delta Lloyd dan op het model-NN?
Buijs: “Nationale-Nederlanden was vooral de laatste jaren gericht op de corporate markt, op de werkgever. Daardoor stond het belang van de adviseur minder voorop. Delta Lloyd was eigenlijk het tegenovergestelde. De adviseur vertegenwoordigt de werkgever. Als wij nou zorgen dat de adviseur tevreden is, is de werkgever dat ook. We kiezen voor beide modellen, the best of both worlds. Het lijkt inderdaad meer op het Delta Lloyd-model, maar we gaan ook absoluut door met het bedienen van de grote corporates. Uiteindelijk bepalen klanten en adviseurs welk model het best past, voor beide blijft ruimte.”

Wat gaat de adviseur merken van de integratie?
Visser-Brons: “Hopelijk zo weinig mogelijk, behalve dat bijna overal NN op staat.”
Buijs: “Ik denk dat adviseurs blij verrast zijn over onze plannen. En het is een prestatie van formaat dat we deze maand al een nieuwe DIP-propositie lanceren: de Persoonlijke Pensioenuitkering. Dat is echt het eerste gezamenlijke product.”

Hoe ziet dat eruit?
Buijs: “Het is heel belangrijk dat deelnemers die pensioen opbouwen in een DC-regeling tevreden zijn en bij ons blijven op het moment dat ze met pensioen gaan en hun pensioen wellicht willen doorbeleggen. We hadden twee DIP-proposities, daar hebben we één nieuwe van gemaakt. Daarin zitten meerdere opties om digitaal een persoonlijk risicoprofiel op te stellen. Daaruit komt een mix tussen een basispensioen en een belegd pensioen. Elk jaar bieden we de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier het basisprofiel aan te passen. De adviseur speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van het risicoprofiel en het begeleiden van de deelnemer.”

Hoe groot is de markt hiervoor?
Visser-Brons grappend: “Onze target is heel Nederland.” Dan serieus: “Iedereen die een DC-potje heeft, is in potentie onze klant.”

Buijs: “De groep die via DC pensioen opbouwt, is groeiend. Die trend gaat veel sneller dan we hadden verwacht. Dat betekent dat ook de markt voor adviseurs gaat veranderen. Van advies voor de werkgever verschuift het naar een gemixt model. De behoefte aan individueel advies zal toenemen. We moeten adviseurs zo veel mogelijk in handen geven om ook individuele klanten te helpen.”

Onlangs voegden jullie de twee PPI’s samen. Waarom moest dat er één worden?
Visser-Brons: “Net als met de verzekerde DC-regeling willen we één product voor PPI. We hebben gekozen voor BeFrank omdat dit een duidelijke propositie is met een eigen positionering en merkbeleving. En met de samenvoeging van beide PPI’s maken we de besturing eenvoudiger en besparen we op kosten.”

Wat gaat er met de twee APF’s gebeuren?
Visser-Brons: “Wij hebben voor De Nationale gekozen. Het Delta Lloyd APF heeft aangegeven ook door te gaan. Dat APF wordt geleid door een onafhankelijke stichting, die zelfstandig beslissingen neemt, dat gaat niet via ons.”

Zolang werkgevers de premies willen betalen, blijven wij DB aanbieden

Onderzoeksbureau GfK voorspelde onlangs het einde van de PPI. Hoe ziet volgens jullie het pensioenlandschap in 2025 eruit?
Buijs: “Dat heeft ons behoorlijk verbaasd. Volgens mij is er volop ruimte voor DC en daar zijn twee oplossingen voor: de PPI en de verzekerde regeling. Die kunnen keurig naast elkaar bestaan. Met BeFrank zijn wij de grootste PPI. We hebben een belegd vermogen van € 2,5 miljard. Dat lijkt me een speler van formaat.”
Visser-Brons: “Bovendien, wij bepalen niet of er plek is voor PPI of voor een andere regeling, dat doet de klant.”
Buijs: “We hebben ook DB in huis, in die propositie ontwikkelen we volop door. De prijs van garanties is relatief hoog, tegelijkertijd hebben we een grote portefeuille van klanten die graag DB houden. Zolang werkgevers de premies willen betalen, blijven wij het aanbieden. Sommige concurrenten laten klanten vanwege de prijs misschien gaan, maar wij willen deze klanten graag behouden.”

Hoe lastig is het voor jullie dat politiek en sociale partners lang op zich laten wachten met een pensioenakkoord?
Visser-Brons: “Dat het stelsel hervormd moet worden is evident. Dat is ook iets van alledag. De regelgever gaat daarover, maar de markt staat niet stil en ook de samenleving verandert constant. Het lastige voor een groot bedrijf is om te zorgen dat je snel mee kunt bewegen als veranderingen zich voordoen. Daarom zijn we agile gaan werken. We zijn hartstikke goed in nieuwe proposities, we kunnen luisteren naar de markt. De echte uitdaging voor ons blijft de wendbaarheid te vergroten zodat het bedrijf aangesloten blijft op de nieuwe wereld.”

Hoe moet een nieuw stelsel er volgens jullie uitzien?
Visser-Brons: “Het pensioenstelsel moet toekomstbestendiger. Er moet meer aandacht komen voor hoe je deelnemers het best helpt, hoe je ze eerder kunt activeren, bewust maken voor hun pensioen. Dat kan ook als er meer individuele pensioenpotjes komen. Onze ambities is klanten zelf aan het stuur van hun financiële toekomst zetten, met een duidelijke rol voor de adviseur.”

Zijn die individuele potjes, hoewel ze niet meer voorkomen in het conceptakkoord dat kortgeleden uitlekte, onvermijdelijk?
Visser-Brons: “Onvermijdelijk is een woord dat ik niet gauw zou gebruiken. We denken dat individueel pensioen de beste oplossing is.”
Buijs: “We hopen dat het onvermijdelijk blijkt te zijn, laten we het zo zeggen. Als je kijkt naar de veranderingen op de arbeidsmarkt gaat individueel pensioen deelnemers het meest helpen. Mensen werken niet meer lange tijd bij dezelfde werkgever, ze hebben soms wel vier banen tegelijk of ze werken een periode voor zichzelf. Persoonlijk pensioen is begrijpelijker en transparanter. Dat kan nog steeds solidair en met het delen van risico.”

Hoe staan jullie in de discussie over een verplichtstelling voor zzp’ers?
Buijs: “Een verplichtstelling helpt om mensen te laten sparen voor hun pensioen. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Het is fijn dat er iets wordt weggeschreven zonder dat je eigen discipline je daarbij in de weg kan staan. Maar verplichtstelling kan op verschillende manieren. Er zijn veel verschillende zelfstandigen, je kunt het niet makkelijk voor een hele groep verplichten. Misschien bouwt iemand wel een eigen bedrijf op dat hij tegen zijn pensioen wil verkopen. Betaalbaarheid en gemak zouden centraal moeten staan. Hoe helpen we zzp’ers met het betaalbaar houden van hun pensioen?”

Hoe belangrijk is het dat er snel duidelijkheid komt over de pensioenhervormingen?
Visser-Brons: “Vooral voor de samenleving zou het goed zijn als de toekomst van het pensioen duidelijk is. Wij gaan wel door, we zitten niet stil in deze onzekere omstandigheden.”

Kun je het ook zien als voordeel dat de uitkomst van de pensioenhervorming lang op zich laat wachten? Komt pensioen hierdoor beter op het netvlies van de klanten?
Buijs: “Daar ben ik niet zo positief over. Het gaat vooral over dat er nog niets duidelijk is, daar gaat het meer over dan het inhoudelijk debat.”
Visser-Brons: “Mensen zien nu vooral hoe ingewikkeld het is en denken dan ‘laat maar’.”

Hoe krijg je pensioen wel meer onder de aandacht?
Buijs: “De beweging van DB naar DC scheelt al een hoop. Met DC zien we meer contact met de deelnemer. Het helpt zo om eerder na te denken over pensioen. Daarnaast zijn meerdere thema’s rondom pensioen van belang, en die zijn niet altijd financieel: wat ga ik doen met alle tijd, heb ik voldoende sociale contacten. NN wil ook rondom die thema’s een relevante partner voor de deelnemer zijn. Daarom moeten we ook andere diensten gaan ontwikkelen, die naast inkomen de maatschappelijke consequenties voor de oude dag centraal stellen. Welke diensten dat zijn? De eerste stappen hebben we gezet, maar verder moeten ook wij dat nog gaan ontdekken.”

Reageer op dit artikel