nieuws

Pensioen oud-werknemers Cindu naar Centraal Beheer APF

Pensioen 1426

Pensioen oud-werknemers Cindu naar Centraal Beheer APF

Stichting Pensioenfonds Cindu International gaat haar verplichtingen en vermogen overdragen aan het algemeen pensioenfonds Centraal Beheer APF. Hiervoor hebben beide partijen een intentieverklaring getekend. Onder de overeenkomst vallen de opgebouwde aanspraken en het vermogen van oud-werknemers van de voormalige chemische fabriek van Cindu International in Uithoorn en de toekomstige pensioenopbouw van werkgever Rütgers Resins in dezelfde plaats. 

Het voornemen is om de de verplichting van (oud-)werknemers onder te brengen in een Pensioenfondsenkring van Centraal Beheer APF. Deze kring staat open om andere pensioenfondsen toe te laten treden en mee te laten profiteren van de schaalvoordelen.

Onvermijdelijke stap

De stap om tot liquidatie van het fonds over te gaan was onvermijdelijk. In het jaarverslag over 2017 schrijft het bestuur: “Ons fonds is een zeer ‘rijp’ fonds; er zijn ongeveer twintigmaal meer slapers en pensioengerechtigden (ruim 1.400) dan actieve deelnemers  (ongeveer 70). De gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers is 55,5 jaar en van het totale bestand 66,5 jaar. (…) Het fonds heeft een zeer geringe groei vanuit nieuwe pensioenopbouw voor de actieven. Daarentegen betaalt het fonds jaarlijks bijna 5% van de verplichting uit als pensioenuitkeringen. De aangroei van pensioenrechten van de actieve deelnemers is daardoor aanmerkelijk kleiner dan de afname door uitbetaling.”

Toekomstige opbouw

De voorbereiding voor de transitie van de overdracht van opgebouwde aanspraken en de toekomstige opbouw is in volle gang. Door het uitvoeren van de pensioenregeling via Centraal Beheer APF is een toekomstbestendig pensioen geborgd voor alle deelnemers van het pensioenfonds. Daarnaast blijven belangrijke waarden en uitgangspunten van Stichting Pensioenfonds Cindu International voortbestaan.

Opgericht in 1950

De Stichting Pensioenfonds Cindu International is oorspronkelijk opgericht op 30 december 1950. Het fonds was in het verleden verbonden aan toenmalige concern Cindu Key & Kramer N.V. Het concernonderdeel Key &Kramer te Maassluis werd in het verleden afgestoten en de pensioenen van de NWM N.V. (Nederlandse Wegtanker Maatschappij) werden ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds vervoer.

Steenkoolteer

Tot de fabriek medio 2014 zijn poorten sloot, maakte Cindu diverse decennialang producten uit steenkoolteer dat afkomstig was van Corus in IJmuiden. In 1992 kwamen er bij een geruchtmakend bedrijfsongeval drie werknemers om het leven op het fabrieksterrein.

Reageer op dit artikel