nieuws

Koolmees: aantal vrouwen en jongeren in pensioenbesturen moet omhoog

Pensioen 852

Koolmees: aantal vrouwen en jongeren in pensioenbesturen moet omhoog

Minister Koolmees (SZW) wil dat er meer vrouwen en jongeren een plek krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Om dat doel te bereiken, is met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie een pakket maatregelen afgesproken

Koolmees schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij realiseert zich dat het soms lastig is een divers bestuur te formeren. “De werving en selectie van jongere bestuurders blijkt soms moeilijk, omdat zij niet altijd de benodigde deskundigheid of ervaring hebben. Ook is het vervullen van een bestuursfunctie niet altijd te combineren met de huidige functie of het wordt als career breaking move gezien.” Nu heeft 40% van de pensioenfondsen geen enkele vrouwelijke bestuurder en 65% heeft geen enkele jonge bestuurder. “Het is vooral lastig om bestuurders onder de veertig te vinden. De sector heeft afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om hier verbetering in te brengen, maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.”

Maatregelen

Om daar verandering in te brengen, gaat de Pensioenfederatie pensioenfondsen aanspreken op het achterblijven bij de normen die de sector zichzelf heeft gesteld. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie gaan zorgen dat best practices gemeengoed worden in de sector. “In elk bestuur gaat iemand diversiteit aanjagen. Er komen kweekvijvers voor jonge bestuurders. Pensioenfondsen die wel een divers samengesteld bestuur hebben krijgen een podium, zodat andere fondsen van hen kunnen leren.” Daarnaast zal de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen de voortgang van de maatregelen in de gaten houden en controleren of vacatures daadwerkelijk worden ingevuld door vrouwen en jongeren.

Nieuwe voorzitter

De Pensioenfederatie geeft zelf alvast het goede voorbeeld: voorzitter Kick van der Pol wordt eind dit jaar opgevolgd door de 38-jarige Shaktie Rambaran Mishre. De benoeming was al voorgenomen, maar is vandaag definitief geworden door de instemming van de leden op de algemene ledenvergadering van de Pensioenfederatie.

Reageer op dit artikel