nieuws

‘Mensen moeten niet bang zijn, om je zo de mond te laten snoeren over je pensioen’

Pensioen 4271

“Het is bijna niet te snappen, bijna niemand begrijpt het”, zo zegt René van de Kieft (directievoorzitter MN) in de uitzending van Zwarte Zwanen (Omroep MAX) van gisteravond. Van de Kieft had het met presentator Cees Grimbergen onder andere over de rekenregels waarmee de pensioenfondsen werken. Hij is één van de weinigen die die regels durft te bekritiseren. De directievoorzitter van MN geeft toe dat het pensioenstelsel onbegrijpelijk werkt voor ‘gewone mensen’. “Je haalt een goed resultaat, een goed rendement en vervolgens wordt er niet geïndexeerd. Dan voel je je genomen”, aldus Van de Kieft. In de uitzending ook de afloop van het verhaal van de weduwe Zaal die lange tijd een strijd voerde tegen ‘foutieve berekeningen’ van PMT en de zaak uiteindelijk won.

‘Mensen moeten niet bang zijn, om je zo de mond te laten snoeren over je pensioen’

Van de Kieft gaf ook aan dat er zelfs pensioenfondsen tussen zitten die mét een goed resultaat, een goed rendement, én geen indexatie ook nog eens overgaan tot korten. “Ik kan met de twintig jaar ervaring niet bedenken waarom dat klopt, dat kan ik niet”. Van de Kieft meldde ook dat voor ‘de gewone Nederlander’ de berichtgeving in het nieuws over ‘het beste pensioenstelsel’ vaak juist heel positief overkomt. “De pot groeit alleen maar, de economie gaat goed, de salarissen van de werkenden stijgen weer, en dan geen indexatie en daar maar gewoon genoegen mee moeten nemen”.

Pensioenfondsen en ‘de eerlijke boodschap’

Van de Kieft is voorstander van ‘de eerlijke boodschap’ zo gaf hij eind maart aan tijdens het EYe on Pension seminar dat werd gehouden in kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Dit is ook de plek waar en de dag waarop de directievoorzitter door Grimbergen werd geïnterviewd. Dat het stelsel aan vervanging toe is, is voor de MN-topman een voldongen feit: “Het huidige systeem wordt als te kwetsbaar gezien en veroorzaakt maatschappelijke onrust. Jongeren vinden dat de ouderen de pensioenpotten leeg eten en de ouderen voelen zich tekort gedaan. Het systeem is niet klaar voor de nieuwe arbeidsmarkt, zzp-ers behoren tot een kwetsbare groep”, zo vertelde Van de Kieft tijdens het seminar.

Beloften uit het verleden

Van de Kieft geeft in de uitzending ook aan dat alle beloften die de pensioenwereld in het verleden heeft geuit, niet waar zijn gemaakt (onder andere de belofte om niet te korten), en dat er desondanks dat gegeven toch wordt gerekend met een extreem lage rente. “Er is geen zekerheid, dus die zekerheid kun je ook niet meer garanderen, dus is er ook geen reden meer om je vast te houden aan de risico-vrije rente”.

Journalist geweigerd

“Bijna geen Nederlander snapt nog iets van die supersaaie pensioendiscussie”, zo gaf de voice-over gisteravond aan tijdens de uitzending van Zwarte Zwanen. In de aflevering wordt ook de situaties geschetst van drie ‘gewone Nederlanders’, zoals de 85-jarige weduwe van Gerrit Zaal die pensioenfonds PMT (waarvan MN de uitvoeringsinstantie is) eerst voor de rechter en later in de zomer van 2017 voor het Haagse Gerechtshof daagde vanwege ‘inhoudelijke fouten’. Zaal ontvangt maandelijks ongeveer € 85 pensioen dat is opgebouwd tijdens een 25-jarig dienstverband van haar inmiddels overleden man. Nadat het Gerechtshof aanstuurde op een ‘oplossing’ tussen Zaal en het pensioenfonds kwam er het volgende uit: met hulp van adviseurs weet Zaal betaling van tientallen jaren achterstallig pensioen te krijgen. Tijdens een PMT-bijeenkomst van pensioengerechtigden in december 2017 blijkt de casus van Zaal niet te worden besproken en presentator Grimbergen wordt als journalist geweigerd.

‘Voor je eigen recht mot je vechten’

Buiten praat ze, samen met Grimbergen, wel met wat bezoekers waarvan één aangeeft dat hij bewondering heeft voor Zaal: “Ik vind het heel moedig dat u het hebt opgepakt als individu. Je mot voor je eigen recht vechten”. Na de zitting bij het Gerechtshof worden in een proces verbaal foute PMT-berekeningen gecorrigeerd. PMT bleek het pensioen van de heer Zaal niet te hebben berekend op het echte loon van de man, was enkele jaren pensioenopbouw vergeten, en had ten onrechte leeftijdskorting toegepast.

‘Mensen moeten niet bang zijn’

De weduwe Zaal kreeg uiteindelijk van PMT netto iets meer dan € 33.000 en bruto iets meer dan €43.000. Zaal nam de stap om ondanks geheimhoudingsplicht toch over deze bedragen te praten. “Mensen moeten niet bang zijn, om je zo de mond te laten snoeren over je pensioen dat kan niet. Als het een eerlijke zaak is waarom moet het dan verzwegen worden? Dan blijven die fouten nog onder tafel, er zijn natuurlijk een heleboel fouten gemaakt.”

Reageer op dit artikel