nieuws

GfK: ‘Geen plek voor PPI in pensioenlandschap 2025’

Pensioen 5607

De zeven jaar geleden geïntroduceerde premiepensioeninstellingen (PPI) zouden binnen nu en zeven jaar ook alweer hun Waterloo vinden. Dat voorspelt GfK in een artikel in am:magazine 41. Volgens het marktonderzoeksbureau is in het consoliderende pensioenlandschap in 2025 al geen plek meer voor de PPI. “Afscheid nemen van de PPI lijkt een kwestie van tijd.”

GfK: ‘Geen plek voor PPI in pensioenlandschap 2025’

Volgens GfK zijn werkgevers meer en meer bereid over te stappen van pensioenaanbieder als ze elders goedkoper uit zijn. Die bereidheid is groter bij werkgevers die bij een PPI zitten dan werkgevers bij andere aanbieders. “Tel daarbij op dat werknemers zekerheid over hun pensioeninkomen willen hebben, dat een Premie Pensioen Instelling (PPI) alles doet behalve je pensioen regelen en dat meerdere pensioenaanbieders via diverse pensioenvehikels de markt benaderen met overlappende proposities, dan lijkt het logisch snel afscheid te nemen van de PPI. Het nieuwe pensioenstelsel zal dit proces, naar verwachting van GfK, versnellen”, schrijft het marktonderzoeksbureau in een artikel in am:magazine 41 dat vandaag verschijnt.

Consolidatie: van 1060 naar 95 aanbieders

GfK schetst de consolidatie op de pensioenmarkt. In twintig jaar is het aantal pensioenaanbieders van 1060 teruggelopen naar 268. Over zeven jaar zijn er daar nog 95 van over, verwacht het marktonderzoeksbureau. Dat zijn hoofdzakelijk ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast is er ruimte voor vij pensioenverzekeraars, vijf APF’en en vijf beroepspensioenfondsen.

Concurrentie met APF

PPI’s maken geen deel uit van het pensioenlandschap in 2025. Volgens GfK ondervindt de premiepensioeninstelling vooral concurrentie van het algemeen pensioenfonds (APF). “Hoewel de PPI op dit moment in vergelijking met andere aanbieders kostenefficiënt is, lijkt dit voor de toekomst onvoldoende én betreft het alleen een DC-regeling in de opbouwfase. Het is vreemd dat een PPI alles regelt behalve je pensioen, een PPI mag immers geen langlevenrisico dragen of pensioenuitkeringen doen. Daarbij kan een APF eenzelfde propositie bieden als een PPI, maar niet andersom. Beide in de huidige vorm laten voortbestaan lijkt geen serieuze optie”, aldus GfK. “Afscheid nemen van de PPI lijkt een kwestie van tijd.”

PPI’s: ‘Wij herkennen beeld niet’

Voor PPI’s komt die conclusie uit de lucht vallen. In een reactie laten BeFrank, Aegon en de PPI-vereniging weten dat ze zich niet herkennen in het geschetste beeld. Volgens hen maakt de hervorming van het pensioenstelsel de positie van de premiepensioeninstelling juist sterker. “Als het stelsel individueler wordt, met eigen pensioenpotjes, staan PPI’s fantastisch voorgesorteerd”, aldus commercieel directeur Jan Hein Rhebergen van BeFrank.

Reageer op dit artikel