nieuws

Arthur Arbouw (ASR): ‘Weduwen onbewust van ANW-gat’

Pensioen 2095

Arthur Arbouw (ASR): ‘Weduwen onbewust van ANW-gat’

Jonge weduwen dreigen fors in de problemen te komen door de versobering van de Algemene Nabestaanden Wet. Hiervoor waarschuwt Arthur Arbouw, adjunct-directeur Pensioenen bij ASR, in het Algemeen Dagblad. Het partnerpensioen is vaak ruim onvoldoende om de financiële terugval op te vangen.

Volgens Arbouw lopen weduwen lopen het risico tot wel 50% van hun inkomen te verliezen. Door de versobering van de Algemene Nabestaanden Wet worden er nog maar nauwelijks nieuwe ANW-uitkeringen verstrekt. Van de 120.000 weduwen en weduwnaars jonger dan 65 heeft ongeveer een op de vier een ANW-uitkering. “Die anderen worden dus potentieel geraakt door de versobering”, zo zegt Arbouw in het Algemeen Dagblad.

Zelf nog geen pensioen

Arbouw wijst erop dat weduwen, in het geval van het kostwinnerschap van de overleden echtgenoot, zijn aangewezen op het partnerpensioen als ze zelf nog geen pensioen krijgen. Dit is volgens hem vak onvoldoende om het verlies van het inkomen op te vangen. “Mensen zijn zich daar niet van bewust.’”

Compensatieregeling ABP

Begin dit jaar ontstond er politieke en maatschappelijke discussie over het nabestaandenpensioen. Dit nadat pensioenfonds ABP haar deelnemers had aangekondigd de compensatieregeling voor het ANW-hiaat te gaan afschaffen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaf half januari in antwoord op Kamervragen aan dat er grosso modo geen sprake is van versobering van het nabestaandenpensioen.

Verzekering voor ANW-gat

Arbouw wijst op het bestaan van verzekeringen om het ANW-gat op te vangen en die gemiddeld zo’n 400 euro per jaar kosten. Bij ASR maakt 20% van de mensen die een pensioenregeling hebben gebruik van zo’n verzekering.

Reageer op dit artikel