nieuws

PPI’s reageren op doemscenario GfK: ‘We staan juist fantastisch voorgesorteerd op pensioenhervorming’

Pensioen 3189

PPI’s reageren op doemscenario GfK: ‘We staan juist fantastisch voorgesorteerd op pensioenhervorming’

Zijn de laatste dagen van premiepensioeninstellingen geteld, zoals GfK voorspelt in am:magazine? Integendeel, zeggen de PPI’s zelf. De conclusie van het markonderzoeksbureau komt voor hen uit de lucht vallen. Een nieuw pensioenstelsel dat naar ieders verwachting individueler wordt, biedt zelfs extra groeimogelijkheden. “PPI’s staan fantastisch voorgesorteerd.”

“De PPI-vereniging herkent zich niet in het geschetste beeld”, zegt Hans van Meerten van de Nederlandse koepel van PPI’s. Met het ‘beeld’ doelt hij op de conclusie van GfK dat er in 2025 geen plek meer is voor premiepensioeninstellingen in het Nederlandse pensioenlandschap. Werkgevers bij een PPI zouden meer tot overstappen bereid zijn op zoek naar lagere kosten, de pensioenmarkt consolideert en wat een PPI kan, kan een APF ook en dat kan bovendien nog meer, luidt in het kort het GfK-betoog.

Kostenverlaging en transparantie

Van Meerten wijst erop dat uit het evaluatierapport van de Tweede Kamer blijkt dat PPI’s voor forse kostenverlaging en transparantie hebben gezorgd. Hij vraagt zich af waarnaartoe de werkgevers willen uitwijken die tegen GfK zeggen te willen overstappen om de kosten verder te drukken. “In de tweede pijler is dat doorgaans een andere PPI. Of straks in het Europese pensioenproduct PEPP. De verwachting is dat dat nog weer goedkoper wordt. Maar dat kan ook door een PPI worden aangeboden.”

Van PPI naar PPI

Ook Frits Bart, directeur bij de twee PPI’s van Aegon, Cappital en Aegon PPI, verwacht vooral migraties tussen PPI’s. “De early adopters van de PPI blijven kritisch om zich heen kijken, maar ik denk dat een andere uitvoerder voor hen ook weer een PPI zal zijn.” Bart spreekt uit eigen ervaring, hij ziet een heel laag verloop in zijn bestand. “Van de werkgevers die wel overgestapt zijn, is het overgrote deel naar een andere PPI gegaan.”

Focus op eenvoud

“Een beperkte loyaliteit zien wij niet. Werkgevers én werknemers zijn heel tevreden”, concludeert commercieel directeur Jan-Hein Rhebergen van BeFrank, dat zeven jaar geleden als eerste PPI een vergunning kreeg. Hij noemt de constatering van GfK dat er geen ruimte zou zijn voor premiepensioeninstellingen “atypisch”, omdat die volgens hem strijdig is met wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd. “We herkennen de wens naar betaalbare pensioenregelingen, maar in de conclusie herkennen we ons totaal niet. Sinds de komst van PPI’s is de pensioenuitvoeringsmarkt in beweging. Er ligt meer focus op gemak en eenvoud voor de deelnemers en op het verlagen van de kosten. Bij de eerste overstapmogelijkheid is 99% van de werkgevers bij ons gebleven.”

Druk op DC

Rhebergen erkent dat er druk staat op DC. “Om een goede en betaalbare DC-regeling aan te kunnen bieden, heb je schaal nodig.” De strijd met het algemeen pensioenfonds (APF) durft hij wel aan. “Voor het uitvoeren van een zuivere DC-regeling is een APF zelden een concurrent. Een PPI heeft een zeer kostenefficiënt model, een APF heeft een veel duurdere governance.”

Daarop wijzen ook Bart en Van Meerten. Bart (Aegon): “Defined Benefit (DB) en Defined Contribution (DC) zijn twee totaal verschillende games die om specialisatie vragen qua governance en deelnemerscommunicatie.” Van Meerten: “Een APF voert ook DB en CDC (collective defined contribution) uit. De reden dat een PPI goedkoop en efficiënt is, is dat die alleen een DC-regeling kan uitvoeren en niet belast is met ingewikkelde DB schemes.”

Consolidatie zet door

Waar Aegon, BeFrank en de PPI-vereniging zich wel in herkennen, is de consolidatietrend die GfK schetst. “Die zal doorzetten”, verwacht ook Rhebergen. “Maar als het stelsel individueler wordt, met eigen pensioenpotjes, staan PPI’s fantastisch voorgesorteerd, want die bieden we al. Daarnaast heeft een PPI vaak meer keuzevrijheid voor deelnemers.” Dat PPI’s vaak niet de uitkering regelen – ze mogen dat overigens wel, benadrukt de BeFrank-directeur – noemt hij eerder een voordeel dan een nadeel. “Daardoor heeft de deelnemer met zijn eigen pot op de pensioendatum volledig de vrijheid te kiezen voor een product, een prijs en een type uitvoerder. Zo kunnen zij profiteren van marktwerking.”

‘Zekerheid verouderd idee’

“De stelselwijziging is bij PPI’s al begonnen. Dat zijn persoonlijke pensioenvermogens in optima forma”, meent Bart. Dat deelnemers zekerheid willen, noemt hij een verouderd idee. “Inmiddels is wel duidelijk dat je nergens zekerheid krijgt. Dat moeten we ook niet richting deelnemers roepen.”

Dat een nieuw individualistischer pensioenstelsel PPI’s aantrekkelijker maakt, betekent volgens Rhebergen niet dat veel nieuwe partijen die markt zullen betreden. Hij verwacht vooral dat bestaande PPI’s een groeispurt door zullen maken. “Ik kan me voorstellen dat buitenlandse partijen het interessant vinden om een graantje mee te pikken, maar ik denk niet dat er vanuit ons land veel nieuwe bijkomen. Je hebt echt schaal nodig om dit goed te doen.”

Geloof in DC

Bart hamert eveneens op die omvang. “Met een groei in 7 jaar naar 400.000 actieve deelnemers zijn PPI’s here to stay. Dat is een derde van de actieve deelnemers die een vrije keuze hebben. Nederland telt 1,2 miljoen mensen die niet verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn aangesloten. Daar zou groei in komen zitten als de PPI-markt ook opengaat voor zzp’ers en dga’s. Ik denk dat de propositie die PPI’s aanbieden goed aansluit op de behoeften van ondernemers.”

Bart verwacht overigens wel dat er in 2025 minder PPI’s zullen zijn, die per stuk groter zijn. “Een PPI moet een bepaalde omvang hebben. Als je als zelfstandige premiepensioeninstelling goed wil kunnen functioneren moet je 250.000 actieve deelnemers hebben. Dan houdt het bij 4 à 5 PPI’s in Nederland wel op. Na de fusie van BeFrank en NN PPI zitten we op 8. Ik denk inderdaad dat er nog een paar verdwijnen. De vraag wordt komende jaren niet of je in een PPI gelooft, maar of je in DC gelooft. Ik doe dat zeker. DC is een volwassen en volwaardig alternatief voor DB geworden. En de PPI past daar uitstekend bij.”

Reageer op dit artikel