nieuws

Partner moet van rechter instemmen met omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting

Pensioen 2510 PA

Partner moet van rechter instemmen met omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting

De partner van een directeur-grootaandeelhouder moet meewerken aan het omzetten van een aanspraak op pensioen in eigen beheer (PEB) in een oudedagsverplichting (ODV). Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam in een echtscheidingsconflict. De man profiteert zelf ook van de omzetting.

In de jaren 2017, 2018 en 2019 is het mogelijk om het in eigen beheer gehouden pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (dga) om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Voorwaarde is dat de (ex-)partner met deze omzetting moet instemmen.

Bescherming

De wetgever heeft deze instemmingseis niet voor de flauwekul opgenomen. Het doel is de (ex-)partner bescherming te bieden. Bij een echtscheiding heeft de partner in beginsel immers recht op een vereveningsaanspraak en een recht op bijzonder partnerpensioen. Als de dga het pensioen in eigen beheer (PEB) zónder instemming van de (ex-)partner mag omzetten in een ODV, dan wordt de (ex-)partner zonder afdoende compensatie benadeeld. Hiervoor geldt immers geen verevenings- of verrekeningswetgeving. Dat moeten we niet hebben, zal de wetgever gedacht hebben. En toen kwam de Rechtbank Amsterdam…

Instemming een moetje?

Een vrouw is dga. Zij heeft een PEB-aanspraak (met onderdekking) die zij wil omzetten in een ODV. Maar er is een probleem: de vrouw is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure en haar man wil niet meewerken aan de omzetting. De Rechtbank Amsterdam komt eraan te pas. Die zegt dat de man moet meewerken. Hij moet van de rechtbank dus instemmen met het verzoek van de vrouw tot omzetting van het PEB in een ODV.

De redenen hiervoor:

  • De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen dit met zich mee;
  • Afstempeling van het PEB heeft een waardestijging van de aandelen tot gevolg. Dit heeft ook positieve effecten voor de man. Hij deelt namelijk mee in de waardestijging van die aandelen;
  • Door mee te werken, kan de man in een betere positie komen te verkeren;
  • Zonder toestemming van de man blijft de dividendklem bestaan. De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden wordt hierdoor bemoeilijkt.

Leidraad?

Dit is de eerste uitspraak waarin we zien dat een dga de instemming van de partner kan afdwingen. Het valt nog maar te bezien of dit een leidraad voor rechters in soortgelijke situaties gaat worden.

Reageer op dit artikel