nieuws

Jongerenpartijen coalitie willen verplicht pensioen voor zzp’er

Pensioen 819

Jongerenpartijen coalitie willen verplicht pensioen voor zzp’er

De jongerenpartijen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor een algemene pensioenplicht. Die moet ook gelden voor zzp’ers. In een gezamenlijke verklaring komen ze met hun visie op de toekomst van het pensioenstelsel. Behalve een pensioenplicht komt daar ook meer keuzevrijheid in, waarvan alleen gebruikgemaakt kan worden na financieel advies.

De visie van de JOVD, JD, CDJA en Perspectief sluit voor een groot deel aan bij het regeerakkoord. Hierin worden ook al de afschaffing van de doorsneepremie en de introductie van persoonlijke pensioenpotten genoemd. De jongerenorganisaties vinden dit ook belangrijk. Daarnaast pleiten ze als aanvullende maatregel voor een algemene pensioenplicht voor iedereen die in Nederland belasting afdraagt. “Dus ook een zzp’er”, benadrukken ze. De hoogte van die pensioenplicht willen ze later invullen.

Keuzevrijheid

De jongerenpartijen pleiten daarnaast voor meer keuzevrijheid. In hun plannen kunnen deelnemers een eigen beleggingsprofiel kiezen. Ook kan op de pensioendatum een groter gedeelte van het pensioenvermogen eerder worden opgenomen en komt er de mogelijkheid tot premievakantie. Voor die vormen van keuzevrijheid geldt in hun visie wel een verplicht financieel advies.

Geen valse verwachtingen

“Transparantie is het sleutelwoord, mensen moeten weten wat ze hebben, welke risico’s ze delen en welke risico’s er zijn zodat ze geen valse verwachtingen hebben”, aldus de jonge politici. “We hopen met deze hervormingen de tegenstrijdige belangen van generaties bij het huidige systeem te beëindigen. Door duidelijk te maken wat van wie is en de risico’s gezamenlijk af te dekken, wordt voorkomen dat verschillende groepen zich zorgen maken dat een ander met het pensioen ervandoor gaat.”

Onduidelijke anonieme potten

De plannen van de jongerenpartijen komen een week na het stuklopen van pensioengesprekken tussen werkgevers en werknemers. De jongeren menen dat aanpassing van het stelsel nodig is omdat niet meer helder is wie waar aanspraak op kan maken, Nederland demografisch is veranderd en de aansluiting van het stelsel met de arbeidsmarkt is zoekgeraakt. “Belangrijke solidariteit moet gehandhaafd worden, maar aan onduidelijke anonieme potten moet een einde komen”, aldus JOVD, JD, CDJA en Perspectief.

Reageer op dit artikel