nieuws

Pensioenfonds Norit lost zichzelf op

Pensioen 1308

Stichting Norit Pensioenfonds wil zichzelf per 1 januari 2019 opheffen om daarna aan te sluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Het fonds noemt de slechte financiële situatie en de toenemende regeldruk als redenen waarom een zelfstandige toekomst niet mogelijk is.

Pensioenfonds Norit lost zichzelf op

In een nieuwsbrief aan de deelnemers laat SNP weten dat het fonds er nog steeds niet goed voorstaat, ook al gaat het weer beter met de economie. “Omdat SNP een heel klein fonds is, werkt een stijging van de kosten relatief hard door en wordt het hierdoor en door toenemende regeldruk steeds moeilijker voor het fonds om zelfstandig door te gaan. En heel belangrijk: er blijft een kans dat het fonds vanaf 2020 moet gaan korten.”

Herstelplan noodzakelijk

Het fonds heeft, ondanks een stijgende rente nog steeds een dekkingsgraad van minder dan 100%.
Eind januari 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 95% en de actuele dekkingsgraad 97,9%. Het fonds heeft dus te weinig geld om volgens de huidige regelgeving op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom moet het fonds ook dit jaar voor 1 april 2018 een zogenaamd herstelplan maken en indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

In het belang van de deelnemers

In samenspraak met DNB is de vraag gesteld of het fonds nog wel toekomst heeft. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is en dat het in het belang van deelnemers en pensioengerechtigden beter is om het fonds op te heffen en de huidige en toekomstige pensioenen over te brengen naar een ander pensioenfonds, BPL. “Dit zal de bovengenoemde problemen sterk verminderen.”

Verschil in dekkingsgraad

Het bestuur van SNP heeft de voorgenomen heeft de voorgenomen opheffing voorgelegd aan werkgever Cabot met het “dringende verzoek” om bij te dragen aan de financiering van de overstap. “Vanwege het verschil in dekkingsgraad en het verschil in gemiddelde leeftijd van de deelnemers van SNP en BPL praat je dan over een aantal miljoenen euro’s dat éénmalig op tafel moet worden gelegd. Dat is een forse investering, maar op de lange termijn verdient deze stap zichzelf terug. Dat komt omdat de uitvoeringskosten en de premie bij BPL naar verwachting (gemiddeld) lager zijn.” Bij BPL bedroegen de actuele- en de beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2018 respectievelijk 104,9% en 101,9%.

Vergiftigingen en jeuk

Pensioenfonds Norit vertegenwoordigt ruim duizend werknemers en gepensioneerden van Cabot Norit, een Amerikaanse industrieel bedrijf, met vestigingen in onder meer Amersfoort, Zaandam en het Botlekgebied. In Nederland geniet het bedrijf vooral bekendheid door de Norit-tabletten met actieve koolstof die onder meer gebruikt worden tegen vergiftigingen en jeuk.

 

Reageer op dit artikel