nieuws

Financiële positie Nederlandse pensioenfondsen licht verslechterd

Pensioen 1015

Financiële positie Nederlandse pensioenfondsen licht verslechterd

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is vorige maand licht verslechterd, mede door de koersval op de beurzen begin februari. Die verliezen werden wel weer deels hersteld en verder gecompenseerd door de stijgende rente.

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt zakte de gemiddelde dekkingsgraad van 111 in januari naar 110 procent in februari. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen.

Bij het bepalen van de noodzaak van kortingen wordt echter gekeken naar de gemiddelde situatie bij de fondsen in de afgelopen twaalf maanden. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad bleef afgelopen maand gelijk op 107 procent.

Stijging in vierde kwartaal vorig jaar

In de recente cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar, waarin een stijging te zien was van 1,9%, leek het nog goed te gaan met de dekkingsgraden. Met die cijfers kwam de gemiddelde beleidsdekkingsgraad uit op 110,9%, net genoeg om bescheiden indexaties volgens het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel