nieuws

Verbond ziet Europese steun voor PEPP-shoprecht

Pensioen 999

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) gaat in een rapport voorstellen om elke spaarder met een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) in de derde pijler het recht te geven op pensioendatum te wisselen van aanbieder. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars, dat eerder samen met de vereniging van PPI’s heeft gepleit voor een shoprecht voor PEPP-deelnemers.

Verbond ziet Europese steun voor PEPP-shoprecht

Het Verbond baseert zich op een conceptrapport dat In ’t Veld (D66) heeft geschreven. Wordt het voorstel aangenomen, dan gaat de EU een andere koers varen op pensioengebied. De conceptverordening van de Europese Commissie over de PEPP geeft deelnemers nog geen shoprecht. In ’t Veld sluit ook aan bij een ander gezamenlijk voorstel van het Verbond en de PPI Vereniging, zo stelt de koepelorganisatie: “Ook instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP’s) mogen een PEPP gaan aanbieden als zij zelf geen biometrische risico’s kunnen dragen en geen beleggingsrendement of een bepaalde uitkeringshoogte garanderen.” PPI’s voldoen aan die voorwaarden. “Zij kunnen zodoende, net als verzekeraars, banken en asset managers, gaan bijdragen aan een ruim en innovatief aanbod. Verzekeraars kunnen uiteraard een PEPP aanbieden waarbij zij zelf biometrische risico’s dragen.”

PEPP-standpunt pas na de zomer

In ’t Veld is rapporteur namens de commissie Economische zaken van het Europees Parlement. Ze liet eerder deze week al weten voorstander te zijn van de invoering van het PEPP, dat in haar ogen met name voor zzp’ers een uitkomst is. Haar conceptrapport wordt naar verwachting komende maand besproken, waarna commissieleden amendementen kunnen indienen. “Het streven is dat het parlement kort na het zomerreces plenair een standpunt inneemt”, aldus het Verbond.

Tegengeluid van VCP

Vakcentrale VCP vindt de introductie van pan-Europese pensioenproducten in de derde pijler geen goed idee, omdat het niets toevoegt aan het bestaande Nederlandse pensioenstelsel. De gevolgen kunnen zelfs negatief zijn, aldus de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.”Het Europese voorstel is in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving. Het raakt de taakafbakening zoals we die hier kennen. De Europese Commissie beperkt hiermee de vrijheid van Nederland om zijn wet- en regelgeving rond het pensioenstelsel zelf vorm te geven en dit is ongewenst.” Volgens de VCP worden de plannen in het conceptrapport van In ’t Veld afgezwakt, “maar daarmee neemt ze onze bezwaren (nog) niet weg.”

Reageer op dit artikel