nieuws

VCP: ‘Meer inzetten op diversiteit pensioenfondsen blijft nodig’

Pensioen 3077

VCP: ‘Meer inzetten op diversiteit pensioenfondsen blijft nodig’

Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat er meer diversiteit moet komen in pensioenfondsbesturen. Daarmee schaart de VCP zich achter de conclusies van een onderzoek van de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen. De VCP vindt dat pensioenfondsen en jongeren meer zouden moeten doen om de diversiteit bij pensioenfondsorganen te vergroten.

Uit het onderzoek van de monitoringscommissie blijkt onder meer dat de diversiteit van in het bijzonder van vrouwen in pensioenfondsorganen achterblijft. Er is volgens VCP wel een kleine verbetering te zien van het aantal jongeren in pensioenfondsorganen. De Code Pensioenfondsen, ingevoerd in 2014, stelt als norm dat fondsen tenminste één vrouw in het bestuur moeten hebben en één persoon onder veertig.

Concrete aanbevelingen

Volgens de commissie moeten pensioenfondsbesturen meer gericht op zoek gaan naar vrouwen en jongeren, ook als er geen vacatures zijn. Verder denkt de commissie aan het instellen van kweekvijvers en een aspirant-bestuurslidmaatschap. Daarnaast zouden gespecialiseerde wervingsbureaus een rol kunnen spelen bij het vergroten van diversiteit.

Pensioenlab

De VCP ziet ook een grotere rol weggelegd voor de stichting Pensioenlab (opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong), die de belangen van jongeren op pensioenthema’s behartigt. “Wij zouden graag zien dat pensioenfondsen vacatures ook bij Pensioenlab melden. Daarnaast moedigen wij gemotiveerde jongeren aan zich bij Pensioenlab aan te melden. Daar kunnen ze worden klaargestoomd voor een plek in een pensioenfondsorgaan. En maak gebruik van de handreiking diversiteit van de Pensioenfederatie, waar tevens concrete tips in staan hoe een pensioenfonds een gericht diversiteitsbeleid kan inrichten”, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Reageer op dit artikel