nieuws

Ollongren over versobering nabestaandenpensioen: ‘Het is aan het ABP om de deelnemer te informeren’

Pensioen 8096

Ollongren over versobering nabestaandenpensioen: ‘Het is aan het ABP om de deelnemer te informeren’

In de beantwoording van Kamervragen, die gaan over het vervallen van de ANW-compensatieregeling en zijn gesteld door 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen, geeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) onder andere het volgende aan: “Het is aan het ABP om de deelnemer te informeren over de, door werknemers en werkgevers overeengekomen, wijzigingen in de pensioenregeling.

Pieter Omtzigt (CDA) stelde onlangs Kamervragen aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de “plotselinge” versobering van de nabestaandenpensioen. 50Plus-kamerlid Van Rooijen stelde hier afgelopen december ook al vragen over. Over de versobering is veel onrust ontstaan, mede doordat grote pensioenfondsen als het ABP de bijbehorende compensatieregeling afschaffen.

Aanvullende verzekering

Van Rooijen vroeg onder andere: “Kunt u aangeven hoeveel ABP-deelnemers een aanvullende verzekering zouden moeten afsluiten indien zij het door de aanpassing van de voorwaarden ontstane risico deels of geheel willen vermijden?”. Hierop antwoordt de minister: “Nee. Het hangt van de specifieke situatie en preferenties van de individuele ABP-deelnemer en/of partner af, of deze al dan niet een aanvullende verzekering wil afsluiten. Daarbij zal de deelnemer en/of partner de verruiming van het nabestaanden- en wezenpensioen in de ABP-regeling (per 2018), zoals door sociale partners is afgesproken in het akkoord van juli jongstleden, mogelijk willen meewegen in de beslissing om een aanvullende verzekering af te sluiten.”

Alternatieve aanvullende verzekering

Van Rooijen stelde ook kritische vragen over de termijn die door het ABP wordt geboden om een alternatieve aanvullende verzekering te selecteren en activeren. Daarnaast vraagt hij zich af of het waar is dat een deel van de getroffen deelnemers geen of slechts tegen zeer hoge kosten een alternatief moeten vinden. Ook wil hij het volgende weten: “Deelt u de mening dat voor het afschaffen van een dergelijke omvangrijke poliscomponent, zoals de ANW-compensatie, er voor alle deelnemers aanzienlijk meer overgangstijd in acht zou moeten worden genomen?”

Op deze vragen antwoordt Ollongren het volgende: “Het is aan het ABP om de deelnemer te informeren over de – door werknemers en werkgevers overeengekomen – wijzigingen in de pensioenregeling. Het fonds heeft hier invulling aan gegeven door een combinatie van algemene berichtgeving en persoonlijke aanschrijving van zijn deelnemers. Deelnemers zijn in december actief geïnformeerd en de ANW-compensatieregeling vervalt (voor nieuwe gevallen) per 1 februari 2018. Deelnemers hebben dus in ieder geval tot 1 februari 2018 om zich desgewenst bij te verzekeren. Zoals gebruikelijk, bepalen vraag en aanbod op de verzekeringsmarkt de vormgeving en prijs van dergelijke aanvullende verzekeringsproducten.”

De laatste jaren is het nabestaandenpensioen al fors versoberd. In zijn algemeenheid krijg je nu nog alleen maar ANW als je partner is overleden en je een kind onder de 18 jaar hebt of zelf voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Belofte in tv-programma Radar

De onrust die is ontstaan betreft de communicatie rondom de versobering. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool beloofde eerder deze week in tv-programma Radar beterschap over de communicatie rondom de afschaffing van de ANW-compensatie. “We gaan hier lering uit trekken, het moet een volgende keer echt beter.” Ze heeft de sociale partners opgeroepen een collectieve verzekering af te sluiten voor ABP-deelnemers.

Reageer op dit artikel