nieuws

Minister wil niet aandringen op verder uitstel afschaffing ANW-compensatie

Pensioen 1624

Kajsa Ollongren zal bij pensioenfonds ABP informeren of het uitstel van drie maanden voor de afschaffing van de ANW-compensatie voldoende is gebleken. Aandringen op een langer uitstel vindt ze echter nu nog te vroeg. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken dinsdagmiddag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Minister wil niet aandringen op verder uitstel afschaffing ANW-compensatie

ABP maakte vorige week bekend de afschaffing van de ANW-compensatie uit te stellen tot 1 mei 2018. Aanvankelijk zou de regeling per 1 januari eindigen. Die termijn werd al naar achteren geschoven tot 1 februari en daar komen dus nog drie maanden bij. Voor 50Plus-politicus Martin van Rooijen is dat echter niet genoeg. “Is de minister bereid om er bij het ABP op aan te dringen dat de regeling niet met drie maanden, maar met ten minste twaalf maanden wordt verlengd, zodat er ruim voldoende tijd is voor sociale partners, waaronder uzelf, om voor alle ABP-deelnemers een alternatief collectief verzekeringsaanbod voor te bereiden”, vroeg Van Rooijen dinsdag tijdens het vragenuurtje.

ORV-premies peperduur

Van Rooijen is bang dat drie maanden te kort blijkt voor mensen om zelf een verzekering af te sluiten. Volgens hem zijn de premies voor ORV’s zo “peperduur” dat het voor veel ouderen vrijwel onmogelijk is om op die manier het verlies van de ANW-compensatie op te vangen. Volgens Ollongren zijn juist die knellende gevallen de reden dat er uitstel is voor de afschaffing van de regeling. Die tijd kunnen mensen gebruiken om te kijken of aanvullende verzekeringen wenselijk en mogelijk zijn. Ook wijst de minister op de coulanceregeling. Wie zich niet kan verzekeren vanwege leeftijd of ziekte blijft volgens Ollongren onder de coulanceregeling vallen.

Verder uitstel ziet de minister echter (nog) niet zitten, maar ze zegt wel een vinger aan de pols te houden. “Het is nog geen 1 mei. Het ABP neemt natuurlijk kennis van de zorg die de heer Van Rooijen naar voren brengt, maar ik ben bereid om het ABP te vragen of die verlenging voldoende is gebleken, zodat we weten dat die tijd benut is om te zien hoe er individueel of collectief een aanvullende verzekering kan worden geregeld. Ik wil daar dus nu niet op vooruitlopen maar neem het wel mee terug, om te checken of verdere verlenging noodzakelijk is of niet.”

Eenzijdig opzeggen

In het vragenuur stelde ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen over de ANW-compensatie. Volgens hem is dat een risicoverzekering. Hij vraagt zich af of ABP die eenzijdig mag opzeggen. Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen risicoverzekeringen niet eenzijdig worden opgezegd. Omtzigt: “Mag een pensioenfonds dat wel, of wat is anders de uitzonderingsbepaling waardoor deze mensen in één keer meer dan de helft zouden verliezen?”

Volgens Ollongren is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om afspraken te maken over de ANW-compensatie. “Dat is wat ze vorig jaar juli gedaan hebben. De effecten daarvan worden onder ogen gezien. Er wordt nu ook rekening mee gehouden. Vandaar dat er extra tijd wordt genomen en dat er een coulanceregeling is. Maar het is een wederzijdse afspraak.”

Of het hier inderdaad om een risicoverzekering gaat, kon de minister niet zeggen. “Ik ben wel bereid om de specifieke vraag van de heer Omtzigt over het type verzekering mee te nemen en hem daar later over te informeren.”

Reageer op dit artikel