nieuws

Gedeeltelijke fiscale vrijgave pensioen vooral voordelig voor Kabinet zelf

Pensioen 1944

Met de studie naar het deels fiscaal vrijgeven van het opgebouwde pensioenskapitaal ten behoeve van de hypotheek lijkt het Kabinet te kiezen voor een maatregel die vooral voordelig is voor het Kabinet zelf. Dit stelt Arnoud Bosch, pensioensanalist bij de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB). Bovendien negeert minister Koolmees (Sociale Zaken) volgens Bosch met de studie een eerder pensioenrapport van kennisnetwerk Netspar.

Gedeeltelijke fiscale vrijgave pensioen vooral voordelig voor Kabinet zelf

Tijdens een pensioencongres in november kondigde de minister Koolmees een studieaanvraag aan voor het fiscaal vrijgeven van 20% van het opgebouwde pensioenkapitaal bij aanvang van het pensioen. Hiermee trekt hij volgens Bosch de pensioendiscussie over de streep waar de SER op wachtte voor het uitbrengen van haar advies over een nieuw pensioenstelsel.

Rapport Netspar

De minister vermeldde volgens de VDAB-docent echter niet dat kennisnetwerk Netspar hierover al eerder een pensioenrapport heeft opgemaakt waarin conclusies worden getrokken over het het vervroegd aflossen van hypotheekschuld met gedeeltelijk pensioenkapitaal.

Vraagtekens bij beweegredenen

“Het niet vermelden van het “Netspar” pensioenrapport roept vraagtekens op naar de beweegredenen achter de studie-aanvraag”, aldus Bosch. “Wordt dit de krik voor het invoeren van de eigen pensioenpot uit het regeerakkoord? Voor de minister wordt dan het uitgangspunt een eigen geoormerkte pensioenpot die aan de pensioendeelnemer direct is toe te rekenen.”

Eigen pensioenpot

Bosch wijst er op dat het vrijgeven van een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal praktisch direct uitvoerbaar is bij een beschikbare premieregeling en een kapitaal systeem, mits fiscaal toegestaan. “Voor een uitkeringsovereenkomst is dit minder eenvoudig te realiseren. Mede omdat een levenslange al dan niet geïndexeerde pensioentoezegging op aanvangsdatum van het pensioen getransformeerd moet worden naar een fiscaal opneemkapitaal. Hier zit het handvat voor de minister om van de uitkeringsovereenkomst naar een eigen pensioenpot te gaan, waardoor ook de traditionele pensioenuitkeringen kunnen profiteren van de voorgestelde hypotheekaflossing met 20 procent pensioenkapitaal.”

Voordelen en nadelen

Bosch wijst op de grote voordelen voor het kabinet waaronder minder hypotheekrenteaftrek, een hogere erfbelasting over schenkingen en lagere pensioenpremie voor de overheid. Daartegenover staan volgens de docent evidente nadelen voor de deelnemers: “Er zijn meer administratieve uitvoeringskosten en onzekere uitkering bij pensioendatum, de pensioenindexatie wordt definitief afgeschaft en het benodigd pensioenkapitaal op pensioendatum niet goed mathematisch te berekenen.”

Niet transparant

Het leidt bij Bosch tot de conclusie “dat Koolmees het pensioenstelsel in (verkeerde) beweging zet door te kiezen voor wat het kabinet voordeel biedt. De minister voert hiermee kabinetsbeleid uit dat niet transparant aan de pensioendeelnemers wordt medegedeeld.”

Reageer op dit artikel