nieuws

ABP verlengt ANW-compensatie met drie maanden

Pensioen 2877

ABP verlengt ANW-compensatie met drie maanden

De ANW-compensatieregeling eindigt niet al per 1 februari, maar pas op 1 mei van dit jaar. Pensioenfonds ABP heeft daartoe besloten na overleg met werkgevers en werknemers. De snelle afschaffing van de regeling leidde tot onrust, en tot veel Kamervragen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft in antwoord op een van de vragenstellers dat ze niet van plan is de Autoriteit Financiële Markten te vragen een spoedonderzoek te doen.

Onrust onder deelnemers van ABP over de afschaffing van de ANW-compensatieregeling is voor het pensioenfonds reden geweest de regeling met drie maanden te verlengen. ABP heeft dit na overleg met de sociale partners besloten. De regeling eindigt nu op 1 mei 2018. De regeling bestaat uit een aanvulling op het nabestaandenpensioen als mensen na overlijden van hun partner geen of maar een gedeeltelijke ANW-uitkering van de overheid krijgen. Wie na 1 mei 2018 overlijdt, kan hier geen aanspraak meer op maken.

Meer uitzonderingen

Het uitstel van drie maanden is bedoeld om deelnemers meer tijd te geven zelf een (nabestaanden)verzekering af te sluiten. Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, hanteert ABP nog steeds een uitzonderingspositie. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor ANW-compensatie. ABP heeft het beleid voor uitzonderingen bovendien verruimd. Ook mensen die zich niet kunnen verzekeren vanwege hun leeftijd of arbeidsongeschiktheid kunnen in aanmerking komen voor voortzetting van het recht op ANW-compensatie onder de oude voorwaarden.

Aansporing

Voor alle andere groep verdwijnt de regeling. Volgens het ABP is die niet langer uitvoerbaar. Met name over de korte termijn en de communicatie door het pensioenfonds ontstond veel ophef. Diverse Kamerleden stelden Kamervragen over het verdwijnen van de nabestaandencompensatie. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool (foto) beloofde beterschap.

In antwoord op vragen van Kamerlid Martin van Rooijen schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat zij geen reden ziet om ABP aan te sporen tot het opzetten van een collectieve verzekering. De 50Plus-politicus had de bewindsvrouw gevraagd hier haast mee te maken. “Werknemers en werkgevers gaan over de inhoud van de pensioenregeling”, vindt echter Ollongren.

AFM-onderzoek

De minister beantwoordde donderdag bovendien vragen van CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Lenny Geluk-Poortvliet. Zij vroeg Ollongren onder andere de AFM te bewegen tot een spoedonderzoek naar de informatievoorziening rondom de afschaffing van de ANW-compensatie bij ABP. Die voelt daar echter niks voor.

“De AFM is een onafhankelijk toezichthouder die eigen afwegingen maakt in de inzet van de toezichtcapaciteit. De AFM is ook van deze casus op de hoogte en zal deze wegen in de gehanteerde toezichtstrategie. Over onderzoeken en resultaten daarvan bij individuele instellingen doet de AFM echter geen uitspraak”, schrijft de minister.

Reageer op dit artikel