nieuws

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

Pensioen 1549

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gelijk gebleven op 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 105% naar 106%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van verzekeringsmakelaar Aon.

De rente steeg in november iets op de korte looptijden en daalde licht op de langere looptijden. Gemiddeld leidde dat tot een rentedaling van circa één basispunt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef gelijk op 2,6%. Door de daling van de rente op de lange looptijden steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 0,6%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad steeg met een procentpunt. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, die een jaar geleden nog 98% was, staat nu op 106%.

Vermogen licht gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens licht in november. Door de daling van de rente op de lange looptijden stegen de langlopende obligaties in waarde. Per saldo noteerde de vastrentende waardenportefeuille + 0,7%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies. Aandelen in opkomende markten deden het slechter met een verlies van 2,1%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,3%.

Consolidatie pensioenfondsen

Door verdere consolidatie van het aantal pensioenfondsen daalt het aantal pensioenfondsen rap richting de 200. Tegelijkertijd zijn er algemene pensioenfondsen (APF-en) bijgekomen. Veel pensioenfondsen zijn in 2017 bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ondergebracht. Bij APF-en gebeurt dat meestal in eigen kringen. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden gerund.

Reageer op dit artikel