nieuws

ADP: Pensioen- en lijfrente-uitkering dalen licht in 2018

Pensioen 1304

ADP: Pensioen- en lijfrente-uitkering dalen licht in 2018

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot € 2.750 ontvangen in 2018 iets minder geld. Bij een aanvullend pensioen van € 500 krijgt iemand € 1,25 minder per maand. Dat loopt op tot € 6,88 bij een aanvullend pensioen van € 2.750 euro per maand. Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2018.

De achteruitgang in de aanvullende pensioenen komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 5,4% naar 5,65%. Mensen die een aanvullend pensioen ontvangen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Zij gaan er minder op achteruit omdat zij hooguit enkele dubbeltjes minder belasting per maand gaan betalen.

Meer AOW

Ouderen krijgen in 2018 wel meer AOW. Gehuwden ontvangen bruto € 7,66 meer per persoon, ongehuwden krijgen er € 12,47 per persoon bij. Ook krijgen AOW-gerechtigden compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting , die in 2018 met 126 euro stijgt.

Reageer op dit artikel