nieuws

Verbond looft persoonlijk pensioen maar ziet niets in buffers

Pensioen 1167

Een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is boven alles transparant en eenvoudig. Dat komt ook de solidariteit en het vertrouwen ten goede en het verhoogt bovendien het pensioenbewustzijn. Maarten Edixhoven, bestuurder bij het Verbond van Verzekeraars (en CEO van Aegon Nederland) zei dat gistermiddag tijdens een pensioenconferentie in Den Haag.

Verbond looft persoonlijk pensioen maar ziet niets in buffers

Tijdens de werkconferentie, gezamenlijk georganiseerd door Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, gingen alle betrokken partijen in op de voorstellen uit het regeerakkoord. Namens de verzekeringssector noemde Edixhoven (foto) het positief dat het kabinet wil overstappen naar een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling en dat besloten is de doorsneesystematiek af te schaffen. Wel is het cruciaal dat sociale partners daar nu ook daadwerkelijk invulling aan geven en niet enkel met cosmetische veranderingen komen.”

Vertrouwen in het systeem

Een belangrijk kritiekpunt op het Nederlandse pensioenstelsel is dat de eigendomsrechten onduidelijk zijn en dat in grote delen van het systeem beloften niet konden worden waargemaakt. In een systeem met persoonlijk pensioenvermogen zijn die eigendomsrechten volgens Edixhoven helder en worden risico’s en rekeningen niet herverdeeld tussen groepen. “Mensen weten wat van hen zelf is. Dat is transparant. Daarmee kan het vertrouwen in het stelsel verbeteren.”

En dat is in de ogen van de Aegon-topman hard nodig, omdat het vertrouwen tijdens de crisis fors is gedaald en de laatste jaren maar mondjesmaat stijgt. Edixhoven: “In Nederland krijgt het vertrouwen in het pensioenstelsel 5,3 (Motivaction onderzoek uit 2016). Dit is beduidend lager dan in andere landen waarin het pensioenstelsel een hoge score krijgt, zoals Australië en Denemarken. Zij scoren volgens Mercer hoger dan een 8.”

Afschaffen doorsneesystematiek

Zowel jongeren als ouderen hebben volgens Edixhoven het gevoel dat zij niet meer krijgen wat hen toekomt. Het is daarom cruciaal dat de doorsneesystematiek verdwijnt, vindt hij. Dit systeem past volgens hem ook niet meer in een wereld met een flexibele arbeidsmarkt, een dynamische economie en de snelle stijging van het aantal zzp’ers. Om deze reden is Edixhoven ook zeer kritisch ten aanzien van collectieve buffers bij een persoonlijk pensioenvermogen, zoals omschreven in het huidige regeerakkoord: “Die gaan ten koste van transparantie, leiden tot complexiteit en subjectiviteit, dus nooit doen!”

Meer handelingsperspectief

Een ander belangrijk aspect is dat consumenten meer handelingsperspectief moeten krijgen en eigen keuzes belangrijker worden, zonder dat dit ten koste gaat van solidariteit en een adequate pensioenopbouw. Daarmee komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de deelnemer zelf. Edixhoven: “We moeten de deelnemer helpen bij het maken van keuzes. Nieuwe technologieën en nudging kunnen daarbij helpen. Er zou ook meer ruimte moeten komen, bijvoorbeeld voor bedrijven, om zelf de uitvoerder te bepalen.”

Reageer op dit artikel