nieuws

APG en PGGM ontwikkelen samen pensioenadministratie in blockchain  

Pensioen 2539

APG en PGGM ontwikkelen samen pensioenadministratie in blockchain  

Pensioenuitvoerders APG en PGGM hebben succesvol de eerste fase afgerond van een gezamenlijk experiment met een blockchaintoepassing voor pensioenadministratie. De twee pensioenuitvoeringsorganisaties hebben besloten nu verder onderzoek te doen met dit prototype. Op termijn moet de inzet van blockchain leiden tot een meer flexibele en transparante pensioenadministratie tegen lagere kosten.

Het ontwikkelde prototype is vergelijkbaar met een tussen alle betrokken partijen gedeelde pensioenadministratie. Dit wordt geregeld via zogeheten smart contracts, een set van programmeerbare spelregels waarin is vastgelegd wie welke gegevens kan inzien, wijzigen en gebruiken.

Veilige opslag

De inzet van blockchaintechnologie maakt het mogelijk pensioeninformatie op te slaan op de ‘nodes’ van het blockchainnetwerk. Deze nodes zijn knooppunten van het netwerk en bestaan bijvoorbeeld uit pensioenuitvoerders, werkgevers en toezichthouders. Deze nodes checken de informatie en voeren de geprogrammeerde pensioencontracten uit en synchroniseren met elkaar. Hierdoor is de opslag van pensioeninformatie veilig en kunnen deelnemers met één druk op de knop zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Lagere deelnemerskosten

De initiatiefnemers verwachten dat blockchaintechnologie de dienstverlening van pensioenfondsen aan hun deelnemers aanzienlijk zal kunnen verbeteren. Een belangrijk doel is lagere deelnemerskosten te realiseren en de pensioenuitvoering simpeler en veiliger te maken. Ook zouden persoonlijke pensioengegevens voor deelnemers beter toegankelijk moeten worden.

Slimme toepassingen

Wim Henk Steenpoorte, lid raad van bestuur APG: “We willen voor pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk pensioenwaarde realiseren. Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper.”

Handen ineenslaan

“De eerste resultaten maken ons enthousiast en nieuwsgierig om nog meer te leren en uitvinden”,  aldus Paul Boomkamp, lid raad van bestuur PGGM. “Het is een mooie beweging dat twee van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties de handen ineenslaan met dit type innovaties.’’

Vervolgfase experiment

De komende periode starten PGGM en APG daarom een vervolg van het blockchainproject. Voor dit experiment worden gesprekken gevoerd met diverse partijen in de pensioenketen zoals pensioenfondsen, toezichthouders en informatieverstrekkers. Samen met Stichting Personeelspensioenfonds APG wordt een testcase uitgevoerd waarbij de administratie van het fonds in de blockchain pensioenadministratie wordt geïmplementeerd. Dit past in de strategie van het fonds voor een efficiënte pensioenuitvoering.

Reageer op dit artikel