nieuws

Pensioenfondsen in de lift door stijgende dekkingsgraad

Pensioen 1115

Pensioenfondsen in de lift door stijgende dekkingsgraad

Na maanden stabiel te zijn geweest is de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen in juli iets verbeterd. De fondsen danken dit vooral aan de gestegen rente, waardoor de waarde van hun verplichtingen wat terugliep.

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt steeg de gemiddelde dekkingsgraad in juli van 105 naar 107 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. “Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor”, verklaart Frank Driessen, commercieel directeur bij Aon Hewitt. “Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de onderhandelingen voor de brexit kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen,” aldus Driessen.

Financiële positie

Nog altijd voldoet de financiële positie van veel fondsen nog niet aan het minimaal vereiste niveau. Hierdoor blijft het risico aanwezig dat er komende jaren nog ingrepen moeten volgen. Voor de meeste pensioenfondsen ligt de wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad rond de 104,2%. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Herstelplan

Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen waarin ze aangeven welke maatregelen zij nemen om hun financiële positie te verbeteren. Eind 2016 hadden 181 pensioenfondsen en collectiviteitskringen zo’n herstelplan ingediend.

Reageer op dit artikel