nieuws

Niet-publiek Belgisch pensioen in Nederland belast

Pensioen 1295

Niet-publiek Belgisch pensioen in Nederland belast

Niet-publiek pensioen dat in België is opgebouwd maar in Nederland wordt genoten wordt ook in ons land belast. Dat heeft het gerechtshof Arnhem vorig maand vastgesteld in een zaak die was aangespannen door een voormalig ingezetene van België.

Pensioenspecialist Aegon Adfis bericht op haar website over de zaak waarin het draait om een echtpaar dat eind jaren 70 in België woonde. De man was bij onze zuiderburen in loondienst (niet in overheidsdienst) en bouwde daar een zogeheten rustpensioen op dat afhankelijk was van zijn inkomen en dat van zijn vrouw.

Extra belasting en premie

In 2013 keert de Belgische Rijksdienst van Pensioenen op grond van de opgebouwde aanspraken een rustpensioen van € 2.695 uit aan de man. Op dat moment woont het echtpaar (weer) in Nederland. De belastingdienst rekent de som toe aan het Nederlandse besteedbaar inkomen, met extra belasting en premieheffing tot gevolg.

Belastingplichtig voor wereldinkomen

De man is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter. Nadat hij de zaak al in mei 2017 in eerste instantie had verloren, gold dat medio vorig maand ook voor de beroepszaak voor het Hof in Arnhem. Dat stelt vast dat de man in 2013 het hele jaar in Nederland woonde en hier belastingplichtig voor zijn ‘wereldinkomen’. De enige uitzondering hierop is inkomen dat valt onder het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing en dat wordt toegewezen aan het werkland.

Verdrag tussen Nederland en België

België en Nederland hebben echter een verdrag op grond waarvan de heffing van inkomstenbelasting over pensioen wordt toegewezen aan het woonland. Ook het gegeven dat de man meer pensioen kreeg omdat zijn vrouw toentertijd geen inkomen had biedt geen soelaas. Het Belgische pensioen wordt geheel tot het inkomen van de man gerekend.

Geen publiekrechtelijke uitkering

Paul Lavrijsen, adviseur bij Aegon Adfis: “Het Verdrag tussen Nederland en België wijst de heffing over pensioen toe aan het woonland. Voor publiekrechtelijke uitkeringen is de heffing echter voorbehouden aan het land dat de uitkering doet. Ondanks dat de Belgische Rijksdienst van Pensioenen het rustpensioen uitkeert, is er geen sprake van een publiekrechtelijke uitkering omdat de man het rustpensioen namelijk niet in overheidsdienst opbouwde. In dit geval is het rustpensioen een pensioen waarvan de heffing is toegewezen aan het woonland.”

Reageer op dit artikel