nieuws

Joep Beukers (APG): ‘We willen uitgroeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen’

Pensioen 1331

Joep Beukers (APG): ‘We willen uitgroeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen’

Nederlandse pensioenfondsen wordt vaak verweten dat zij onvoldoende oog hebben voor de ontwikkelingen op het gebied van fintech en de technologische vernieuwingen binnen de financiële ontwikkelingen. Pensioenuitvoerder APG liet vorig jaar zomer weten dat zij juist wel wil inspelen op de nieuwste technologieën. Hun grootste ambitie op het gebied van innovatie: de Brightlands Smart Services Campus waarin het participeert uit laten groeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen. Wat is de voorlopige balans van de ambities op het gebied van innovatie?

APG heeft voor de uitvoering en begeleiding een speciaal team in het leven geroepen onder leiding van directeur innovatie Joep Beukers. De innovatiekoers van APG wordt als volgt omschreven op de website: “De ontwikkelingen op deze gebieden gaan razendsnel en zijn maatschappelijk veelbelovend. De inzichten en ervaringen die hiermee worden opgedaan zullen bijdragen aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering van APG. De projecten vinden plaats op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.” We stelden zes vragen aan directeur innovatie Joep Beukers.

Wanneer besloot APG tot deze nieuwe koers gericht op innovatie en waar richten jullie je voornamelijk op?
“APG besloot een jaar of drie geleden om volledig in te zetten op innovatie. We verwachten veranderingen in het pensioenstelsel en de technologie en toepassingen ontwikkelen zo snel dat we daar wel op in moeten zetten. De wet- en regelgeving verandert drastisch net zoals de arbeidsmarkt. Mensen leven tegenwoordig steeds langer en ook dat zal steeds meer een rol gaan spelen in de pensioenwereld. Dat zijn de redenen waarom we deze innovatie-reis zijn begonnen. We kijken naar de huidige producten zodat we in de toekomst met nieuwe technologieën kunnen innoveren. We kijken dan met name naar blockchain en kunstmatige intelligentie.”

Hoever is APG inmiddels met deze nieuwe koers, zijn er resultaten en zijn jullie tevreden?
“Vorig jaar spraken we onze ambities uit en we hebben verschillende start-ups vanuit de moederschoot kunnen activeren. Ons huidig streven is om veel te experimenteren en daarmee ook minstens 4 start-ups aan ons te verbinden. Die bieden we dan naast andere zaken een gratis werkplek en begeleiding op de campus en de mogelijkheid om samen met APG een product of dienst te ontwikkelen. We werken momenteel met één start-up nauw samen aan een online klantcontactcenter (www.kandoor.nl) voor financiële vragen. Ondertussen ben je bezig met het opzetten van partnerships waarin we samen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. We zijn al verder dan ik vooraf had ingeschat. Daar ben ik erg tevreden over. Het werken met start-ups geeft een bepaalde snelheid en enthousiasme en dat stimuleert.”

Hoe gaan jullie om met experimenteerfases in samenwerkingen met start-ups?
“Het idee, de uitdaging en thema’s horen natuurlijk in eerste instantie in lijn met de visie van APG te zijn. Daarna hebben we een experimenteerfase van 3-6 maanden en het experiment behoort dan twee dingen aan te tonen: 1. Is er vraag op de markt naar deze oplossing? 2. Zijn wij met partners daadwerkelijk in staat het idee verder op te bouwen?”

Hoe zien die partnerships waar je het over had er uit?
“Voor blockchain hebben we een consortium gevormd, genaamd Techruption. Met onder andere de Kamer van Koophandel, de Volksbank, PGGM, KPN en Eneco experimenteren we bij elkaar wat blockchain zou kunnen betekenen voor onze organisaties. We experimenteren samen om te zien wat technologieën zoals blockchain zouden kunnen betekenen voor onze organisaties en klanten. In Groningen is ook een blockchain-‘hotspot’. We zijn grote stappen aan het maken en proberen ondertussen zoveel mogelijk talent aan ons te verbinden. Verder zoeken we zoveel mogelijk partnerships met de overheid om toepassingen van blockchain verder uit te bouwen.”

Welke voordelen zal blockchain jullie mogelijk opleveren en waar ligt de horizon wat blockchain betreft voor jullie?
“We verwachten dat een groot gedeelte van de administratieve kant van pensioenen via blockchain zou kunnen lopen. Hoe het er precies uit gaat zien is heel moeilijk in te schatten maar over een jaar of 3-4 zullen we al meer willen weten. Blockchain belooft veel: onder meer distributie voor administratie, individualisering van communicatie, frauderesistentie en transparantie. Dat zijn allemaal beloftes en veelbelovende mogelijkheden voor het proces waarde-overdracht die we in onze speerpunten kunnen terugvinden. Als je alle documenten gezamenlijk in een blockchain zet kun je in bepaalde situaties, bijvoorbeeld een waardeoverdracht, veel tijd en geld besparen. We zijn dat nu met testdata aan het testen. Wat verder op de horizon ligt is de creatie van een blockchain-centrum hier in Heerlen. Daar willen we in januari volgend jaar graag mee beginnen.”

Jullie werken ook samen met fintech-gezant van het kabinet, Willem Vermeend. Hoe ziet die samenwerking er uit?
“Samen met het consortium spreken we regelmatig met Willem Vermeend. Via een dergelijk consortium activeer en stimuleer je elkaar en deel je ervaringen over bijvoorbeeld veelbelovende start-ups. Een gezant als Vermeend weet natuurlijk veel over fintech en werkt verbindend. In dergelijke sessies probeer je elkaar ook te inspireren over van allerlei mogelijke toepassingen.”

Reageer op dit artikel