nieuws

Examentraining (59): pensioen

Pensioen 1451

Examentraining (59): pensioen

Nu de nieuwe PE-periode van start is gegaan, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Pensioen.

Casus
Maysa Ganem is directeur-grootaandeelhouder (dga) van Ganem bv. Zij heeft een deel van haar pensioen opgebouwd in eigen beheer. De opbouw heeft zij enkele jaren geleden al gestaakt. Daarnaast heeft zij een onbepaalde verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. De waarde van het onbepaalde verzekerde deel bedraagt €50.000. Deze waarde wordt door middel van een waardeoverdracht teruggehaald naar de eigen bv.

Vraag 1
Maysa bouwt (een deel van) haar pensioen op in eigen beheer. Welk percentage van de aandelen moet iemand ten minste hebben om voor de Pensioenwet aangemerkt te worden als dga?

a) 5%
b) 10%
c) 25%

Toetsterm:
1j.16 De kandidaat kan de civiel-juridische aspecten uitleggen van pensioen aan een DGA (met name arbeidsrecht, overige bepalingen Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op de medische keuringen (Wmk)).

Vraag 2
Wanneer Maysa ervoor kiest om na de waardeoverdracht haar gehele pensioenverplichting af te kopen, met welk bedrag neemt de verschuldigde loonbelasting dan toe als gevolg van deze waardeoverdracht? Ga uit van afkoop in 2017 en een belastingtarief van 52%.

Antwoord: € …

Toetsterm:
1j.11 De kandidaat kan de begrippen ‘bepaald deel verzekerd’ en ‘onbepaald deel verzekerd’ uitleggen.

Vraag 3
Maysa vraagt aan jou of zij de waarde van haar eigenbeheervoorziening nog mag afstorten bij een verzekeraar. Wat is jouw antwoord aan Maysa?

a) Ja, Maysa mag haar eigenbeheervoorziening tegen de commerciële waarde afstorten bij een verzekeraar.
b) Nee, Maysa moet kiezen uit het premievrij voortzetten, afkopen of omzetten van haar eigenbeheervoorziening.
c) Ja, Maysa mag haar eigenbeheervoorziening tegen de fiscale waarde afstorten bij een verzekeraar.

Toetstermen:
1j.14 De kandidaat kan de gevolgen van de Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer (PEB), Witteveen, wet VUT, Pensioen en Levensloop (Wet VPL) en Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (IPW) (de gevolgen indien lopend DGA-pensioen onder de Pensioenwet valt door overgangsrecht) signaleren en kan daarbij situaties beschrijven wanneer waardeoverdracht kan worden toegepast naar de DGA-pensioenverzekering.
3c.1 De kandidaat kan de motieven van de DGA met betrekking tot de pensioenvoorziening vaststellen en deze analyseren.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen staan hier

Reageer op dit artikel