nieuws

Aon: ‘Coalitie motorblok met ChristenUnie kansrijk voor pensioensector’

Pensioen 1876

Aon: ‘Coalitie motorblok met ChristenUnie kansrijk voor pensioensector’

Een coalitie van Pvda, CDA, D66 en ChristenUnie biedt volgens adviesbedrijf Aon Hewitt kansen voor hervorming van de pensioenen. Dit stelt het bedrijf in een toelichting bij de maandelijkse pensioenthermometer. Wel bepleit Aon nadrukkelijk aandacht voor het zogeheten ‘invaren’ van oude pensioenrechten in een nieuwe regeling.

Nu het ‘motorblok’ van VVD, CDA, D66 met de ChristenUnie om tafel is gaan zitten om een nieuwe coalitie te bewerkstelligen, lijken pensioenhervormingen kansrijk. De vier partijen unaniem voor een individueler systeem met collectieve risicodeling en zonder doorsneepremie. “Een nadere uitwerking van variant 4C van de SER-verkenning lijkt meer opportuun te worden”, stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Hewit.

Invaarproblematiek

Hij vervolgt: “Als deze variant verder onderzocht wordt, moet ook aandacht besteed worden aan hoe de bestaande rechten naar het nieuwe systeem worden gebracht en welke overgangsmaatregelen daarvoor nodig zijn,” zegt Driessen. “Deze zogenoemde  invaarproblematiek is tot op heden onderbelicht gebleven.”

Pensioenstelsel 2.0

Driessen stelt dat met kleine aanpassingen in het huidige systeem ook een toekomstbestendig systeem mogelijk is. Aon Hewitt presenteerde daarvoor al eerder met Pensioenstelsel 2.0 een alternatief stelsel dat veel van de problemen met het huidige stelsel het hoofd moet bieden.

Dekkingsgraad stabiel

Uit de maandelijkse pensioenthermometer van het adviesbedrijf blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in juni stabiel is gebleven op 105%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101% naar 102%.

Reageer op dit artikel