nieuws

Afschaffing doorsneepremie kan bestaande deelnemer 9,5% pensioen kosten

Pensioen 1722

Afschaffing doorsneepremie kan bestaande deelnemer 9,5% pensioen kosten

Een nieuw pensioenstelsel zonder doorsneepremiesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers. De meeste bestaande deelnemers leveren in dat model echter in, zo schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar in hun rapport ‘Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek’. Het nadeel voor werknemers die nu pensioen opbouwen, kan oplopen tot 9,5%. In totaal is het verwachte verlies aan pensioenopbouw wel bijna de helft kleiner. Dat komt onder meer doordat de onderzoekers nu met een lagere rente hebben gerekend.

Mensen die halverwege hun werkzame leven zelfstandige worden, hebben nadeel van de nu gebruikte doorsneesystematiek: zij betalen in het begin van hun carriere als jongere te veel premie en profiteren niet van een lagere premie als zij ouder worden. De huidige systematiek gaat evenmin goed samen met keuzevrijheid bij de inleg, aldus de onderzoekers. Afschaffing ervan raakt vooral deelnemers van rond de 45 jaar. Zij bouwen bij de huidige rentestand maximaal 5,5% minder aanvullend pensioen op. Dat kan bij een rente van 3% oplopen tot 9,5%.

60 miljard minder pensioen

In de eerste tien jaar na de overgang naar een nieuw stelsel bouwen de huidige actieve deelnemers jaarlijks € 2,25 mld minder op dan nu. “Dit daalt geleidelijk naar 0 in 2065. De totale afname van de pensioenopbouw voor bestaande deelnemers aan uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten samen bedraagt ongeveer € 60 mld. In eerdere studies was dit becijferd op € 100 mld. Het verschil komt deels door de daling van de rente.”

Daarnaast is in het actuele onderzoek de premievrijval door de afschaffing van de doorsneesystematiek ingezet om het verlies aan pensioenopbouw voor bestaande deelnemers te beperken. “De premievrijval ontstaat doordat de premie van jongeren niet meer deels wordt aangewend voor de pensioenopbouw van ouderen, dus langer kan renderen. De premievrijval is gunstig voor toekomstige deelnemers.”

Wordt tegelijk gekozen voor pensioencontracten met een lagere bufferopbouw, dan wordt het verlies voor de huidige deelnemers kleiner: “Wanneer huidige generaties onder een nieuw pensioencontract minder buffers hoeven op te bouwen, dragen zij minder vermogen over aan toekomstige generaties.”

Zelfde premie, meer rechten

CPB en Netspar vinden dat het beoogde nieuwe systeem van degressieve opbouw beter bij een dynamische arbeidsmarkt past en maatwerk en keuzevrijheid bij de inleg vergemakkelijkt. “In dit systeem betalen alle deelnemers nog steeds dezelfde procentuele premie, maar die
inleg levert voor jongeren meer pensioenrechten op dan voor ouderen. De premie van jongere deelnemers kan immers langer renderen.”

Reageer op dit artikel