nieuws

Zwitserleven: uitfasering pensioen in eigen beheer stuwt claims beroepsaansprakelijkheid

Pensioen 2278

Zwitserleven: uitfasering pensioen in eigen beheer stuwt claims beroepsaansprakelijkheid

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer zal voor extra claims gaan zorgen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Dat verwacht Hans Visser, pensioendirecteur bij Zwitserleven. Door de wetswijziging worden accountants gedwongen dit jaar keuzes te maken over de advisering rondom het dga-pensioen in eigen beheer (de enige uitzondering op de onderbrengingsplicht van pensioen voor directeuren grootaandeelhouders).

Door de recente wetswijziging moeten accountants nieuwe keuzes gaan maken; óf zij gaan adviseren over het omzetten van het pensioen van de directeur grootaandeelhouder (inclusief pensioenopbouw, positie van de partner, bescherming bij overlijden en ziekte) óf zij gaan dit niet doen en laten dit over aan bijvoorbeeld gespecialiseerde pensioenadvieskantoren. Maar in beide gevallen moeten de keuzes uitgelegd, begrepen en vastgelegd worden om latere claims te voorkomen.’

Ruimhartige pensioenafspraak

Visser: “Dga’s hebben over het algemeen een goede pensioenvoorziening in eigen beheer geconstrueerd op advies van hun accountant en met hulp van standaardovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn verstrekt. Dat was een logisch advies, omdat de liquiditeitsvoordelen enorm waren. Maar de standaardovereenkomsten die de Belastingdienst verstrekte hielden een erg ruimhartige pensioenafspraak in met veel aandacht voor de positie van de partner, dekking bij ziekte en een omvangrijke overlijdensverzekering.”

‘Ondoenlijk om dga in korte tijd alles uit te leggen’

Visser verwacht toekomstige problemen, omdat de politiek opeens een draai maakt van focus op liquiditeitsvoordeel voor de bv, binnen de pensioensfeer, naar derde pijleroplossingen, zonder vergelijkbare bescherming van belangen van de partner, geen dekking bij ziekte, lagere uitkering bij overlijden en geen bescherming tegen het lang levenrisico. Het is voor accountants of andere adviseurs ondoenlijk om de dga en diens partner alles in korte tijd uit te leggen en bewust keuzes te maken. Visser: “Door te weinig tijd en aandacht bestaat de kans dat adviseurs, die in het verleden pensioen in eigen beheerconstructies begeleidden, later aangesproken gaan worden op wat in deze periode gebeurt of juist niet gebeurt.”

Handtekening niet rechtsgeldig

Exemplarisch noemt hij de huidige jurisprudentie omtrent de handtekening die de (ex-)partner moet zetten om af te zien van zijn/haar pensioenvoorziening. “De benodigde handtekening blijkt in deze gevallen vaak niet rechtsgeldig”, aldus Visser. Hij verwacht de komende jaren dan ook een toename van het aantal accountants dat een beroep gaat doen op hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Reageer op dit artikel