nieuws

Wiebes kijkt naar fiscale behandeling dga-pensioen Nederbelgen

Pensioen 2160

Wiebes kijkt naar fiscale behandeling dga-pensioen Nederbelgen

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) gaat met de Belgische autoriteiten overleggen over de vraag hoe uitkeringen uit het Nederlandse pensioen in eigen beheer moeten worden belast voor Nederlanders die in België wonen. Hij antwoordt dat op vragen van de Eerste Kamer over de aanpassingen in de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.

De VVD wilde weten wat de gevolgen zijn van de uitfasering van een eigen beheer-pensioen als de dga in België woont en de pensioen-BV in Nederland is gevestigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, geldt sinds 2001 een belastingverdrag met België, waarin een verdeling van heffingsrechten is overeengekomen.
“Voor de situaties waar de leden van de fractie van de VVD naar vragen, is relevant dat het bij de uitfasering van PEB mogelijk is om het pensioen af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting”, schrijft Wiebes. “De fiscale behandeling van de uitfasering van PEB aan Belgische zijde is op dit moment niet duidelijk. Bij afkoop valt het heffingsrecht naar de mening van Nederland toe aan het bronland Nederland dat het pensioen heeft gefaciliteerd. Aangezien Nederland de afkoop mag belasten zal België als woonland dubbele belastingheffing dienen te voorkomen. Omzetting in een oudedagsverplichting leidt als zodanig bij de dga niet tot inkomen dat Nederland op dat moment in de belastingheffing betrekt.”

Wiebes gaat overleggen met de Belgische autoriteiten om duidelijkheid te krijgen over de Belgische fiscale behandeling van afkoop en omzetting van het pensioen in eigen beheer. “Daarnaast is het verstandig dat de betreffende dga’s zelf informatie inwinnen bij de Belgische belastingautoriteiten over hun concrete situatie.”

Afkoop minder interessant

Het CDA wilde weten of de per 1 januari gestaffelde vermogensrendementsheffing ervoor heeft gezorgd dat veel dga’s niet geïnteresseerd zijn in de afkoop van hun pensioen. “Het kabinet heeft dergelijke signalen niet ontvangen”, aldus Wiebes. “De aanpassingen van de vermogensrendementsheffing zoals die met ingang van 2017 van kracht zijn geworden, kunnen voor dga’s ook gunstig uitpakken, aangezien het veronderstelde rendement bij een nettovermogen – dus na aftrek van schulden – van minder dan € 265.000 door de aanpassingen in box 3 juist lager uitvalt.”

Beleidsbesluit

Wiebes heeft de Eerste Kamer ook een conceptbeleidsbesluit gestuurd. Daarmee wordt het onder voorwaarden mogelijk de actiefpost voor toekomstige indexatielasten wel fiscaal af te trekken. Dat geldt voor “eigenbeheerlichamen die vóór 20 september 2016 een toegekende pensioenaanspraak hebben verzekerd bij, of een pensioenverplichting heeft overgedragen aan een ander eigenbeheerlichaam (waarbij de betreffende lichamen niet met elkaar zijn gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting), maar deze verzekering of overdracht en de vorming van de actiefpost voor de kosten en lasten van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen niet heeft kunnen verwerken in een aangifte vennootschapsbelasting die uiterlijk op 20 september 2016 is gedaan.”

Reageer op dit artikel