nieuws

Uitkering DC-regeling kruipt naar middelloonvariant toe

Pensioen 2196

Uitkering DC-regeling kruipt naar middelloonvariant toe

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (DC-regeling), is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen van 687 euro naar 756 euro. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kon daardoor per 31 december 2016 bij pensionering 756 euro per maand aan pensioen tegemoet zien. Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, waarmee ieder kwartaal de potentie van de beschikbare premieregelingen wordt gepeild.

De uitkering op basis van een DC-regeling is nog steeds minder dan de uitkering bij een middelloonregeling, maar het bedrag komt er wel dichter bij in de buurt. In een middelloonregeling kon een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een uitkering van 926 euro per maand tegemoet zien. Het verschil komt door de huidige lage rentestanden; uitgaande van 3% rekenrente wordt in een beschikbare premieregeling niet genoeg geïnvesteerd om tot een vergelijkbare uitkomst als bij een middelloonregeling te komen.

Opkomst marktrentestaffels

Steeds meer pensioenuitvoerders bieden zogenaamde ‘marktrentestaffels’ aan voor beschikbare premieregelingen. Hierdoor is het mogelijk om meer premie te kunnen inleggen dan op basis van de bestaande 3%- en 4%-staffels. De marktrentestaffels hebben doorgaans een lagere rekenrente, bijvoorbeeld van 2% of 2,5%. Sommige uitvoerders bieden zelfs een 1,5%-staffel aan. Staffels gebaseerd op een rekenrente lager dan 3% zijn afhankelijk van de tarieven van de pensioenuitvoerder zelf.

Gevolgen verhogen pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. De nieuwe premiestaffels gebaseerd op deze leeftijd, zijn op 10 maart gepubliceerd. De staffels liggen ongeveer 6% lager dan de staffels met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dat resulteert enerzijds in een besparing in pensioenlasten van ongeveer 6%. Anderzijds maken werkgevers extra loonkosten als werknemers inderdaad langer in dienst blijven.

Reageer op dit artikel