nieuws

Rob Goedhart schrijft afscheidsbrief aan Jetta Klijnsma

Pensioen 2961

Rob Goedhart schrijft afscheidsbrief aan Jetta Klijnsma

De verkiezingen moeten nog plaatsvinden en het huidige kabinet zal daarna wel een tijdje demissionair zijn. Toch heeft Rob Goedhart, voorzitter van de Stichting Geldbelangen, alvast een afscheidsbrief geschreven aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken). Het afschaffen van de pensioenknip en de invoering van de Wet verbeterde premieregeling hebben volgens hem geleid tot “keurslijfpensioenen.”

“Eind 2013 besloot u om de toen geldende pensioenknip-mogelijkheid met ingang van 1 januari 2014 te laten vervallen”, zo schrijft Goedhart in zijn brief. “U deed dat omdat verzekeraars u meldden dat er vrijwel geen gebruik van werd gemaakt. En omdat de rente vanaf 2009 sterk gedaald was. De mensen, die toen wel van de pensioenknip gebruik hadden gemaakt kregen daardoor een lager pensioen. Dat klopt, maar daarvoor had de pensioenknip niet afgeschaft hoeven te worden. Deze mensen hadden op dat moment juist een nieuwe knipperiode aangeboden moeten worden. Net als de mensen die toen voor het eerst een kapitaal om lieten zetten in pensioenuitkeringen.”

Afschaffen pensioenknip

Het afschaffen van die pensioenknip had volgens Goedhart tot gevolg dat iedereen die vanaf dat moment pensioenkapitaal om liet zetten in pensioenuitkeringen vast zat aan een levenslang, zeer laag en niet meer te veranderen keurslijfpensioen. “Kritiek van onze kant op deze handelwijze werd door een toenmalig hoge ambtenaar van uw ministerie beantwoord met: ‘We gaan met verzekeraars in overleg naar een meer robuuste en betere oplossing’.”

Nauwelijks alternatieven voor ‘keurslijfpensioen’

De Wet verbeterde premieregeling, die een half jaar geleden van kracht werd, biedt echter geen soelaas meent de voorzitter van de Stichting Geldbelangen. “Er is sinds 2013 nauwelijks of niets veranderd. Mensen die vandaag een pensioenkapitaal om moeten laten zetten in pensioenuitkeringen bij een commerciële verzekeraar krijgen niet of nauwelijks alternatieven aangeboden ten opzichte van de keurslijfpensioenen. Er zijn slechts enkele verzekeraars die alternatieve producten hebben ontwikkeld. En bij één van de producten, die ons onder ogen is gekomen, biedt de betreffende verzekeraar de keuze tussen een lage vaste uitkering of een zeer risicovolle variabele uitkering, waarvan 2/3 van het kapitaal belegd wordt in zakelijke waarden. Wij noemen dat een ‘casinopensioen’. Een tussenoplossing wordt niet geboden.”

Pensionado’s nog meer op achterstand

Goedhart neemt afscheid van Klijnsma met een dankwoord aan Klijnsma en haar ambtenaren voor de persoonlijke contacten tijdens de afgelopen kabinetsperiode. “Maar wij moeten wel constateren dat u de pensionado’s, die pensioenkapitaal om moeten laten zetten in pensioenuitkeringen bij commerciële verzekeraars, ernstig in de steek heeft gelaten en ten opzichte van die verzekeraars op nog meer achterstand heeft gezet dan voor uw aantreden. Wij vertrouwen er op dat een nieuw kabinet dit aspect snel op pakt en repareert wat nu kapot is gemaakt

Reageer op dit artikel