nieuws

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht verbeterd

Pensioen 1507

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht verbeterd

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in februari met een procentpunt gestegen van 103% naar 104%. Datzelfde geldt voor de beleidsdekkingsgraad, die bepalend is voor kortingen en indexatie: die kwam uit op 99%. Dat meldt Aon Hewitt.

De rente is afgelopen maand gedaald, wat Aon Hewitt toeschrijft aan het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en politieke onrust in Frankrijk. Daarnaast is de ultimate forward rate (UFR), die wordt gehanteerd om de waarde van de verplichtingen te berekenen, gedaald van 2,9% naar 2,8%. “De waarde van de verplichtingen op basis van de UFR-methodiek steeg daardoor met bijna 3%.”
Het vermogen van de pensioenfondsen is met 3% toegenomen: zowel vastrentende waarden als aandelen en onroerend goed stegen in waarde. Wel is de beleidsdekkingsgraad nog altijd duidelijk lager dan de ondergrens van 104,3%.

Inzetbaarheid ouderen

Volgens chief commercial officer Frank Driessen zijn er mogelijk meer versoberingen in het pensioenstelsel op komst. Hij wijst op het belang van het inzetbaar houden van oudere werknemers. “Wij adviseren om tijdig met sociale partners in overleg te gaan, om de uitdagingen van langer doorwerken het hoofd te bieden en bijvoorbeeld generatieregelingen met elkaar af te spreken.”

Nauwelijks nettoregelingen

Een mogelijke aanpassing is dat het maximum salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen opgebouwd kan worden, verder omlaag gaat. Aan extra pensioenopbouw boven dat maximum wordt nog weinig gedaan: “Vier op de vijf werkgevers compenseren werknemers weliswaar voor het gemis aan fiscaal vriendelijke pensioenopbouw boven een salaris van € 103.317, maar slechts twee op de vijf werkgevers faciliteert een nettoregeling. En als er al een nettoregeling is, dan wordt deze maar zelden gebruikt door medewerkers.” Laatst zijn er nog Kamervragen gesteld over “nettopensioen als loos product”.

Reageer op dit artikel