nieuws

SER: instemmingsrecht bedreigt pensioenregeling kleine onderneming

Pensioen 2336

SER: instemmingsrecht bedreigt pensioenregeling kleine onderneming

De Sociaal-Economnische Raad (SER) vindt het toekennen van een instemmingsrecht voor de arbeidsvoorwaarde pensioen aan de personeelsvertegenwoordiging in kleine ondernemingen “niet opportuun”. Volgens de SER kan zo’n recht er onder meer toe leiden dat kleine bedrijven geen pensioenregeling meer bieden aan de werknemers.

De SER heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) een advies uitgebracht over de medezeggenschap over pensioen in kleine ondernemingen. “Het toekennen aan de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van een instemmingsrecht voor de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ in kleine ondernemingen, het verzwaren van het adviesrecht met een beroepsrecht op de Ondernemingskamer of het uitbreiden van het recht deskundigen te raadplegen, acht de raad niet opportuun.” Deze maatregelen zouden het systeem van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verstoren. “Tevens zou ieder van deze maatregelen kunnen leiden tot kosten- en lastendrukverhoging voor de ondernemer. Dit zou ongewenste gevolgen kunnen hebben. Een mogelijk ongewenst effect is dat meer kleine werkgevers besluiten geen pensioenregeling aan hun werknemers aan te bieden. Daardoor zou de groep werknemers die pensioen opbouwt door middel van een pensioenregeling bij de werkgever, afnemen.”

Andere mogelijkheden

Desondanks is betrokkenheid van de werknemers bij de pensioenregeling wenselijk, aldus de SER. Versterken van de medezeggenschap en invloed van werknemers kan ook door het bevorderen van bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de personeelsvertegenwoordiging en/of personeelsvergadering, waaronder het adviesrecht. Verder zouden het informatierecht, de informatieplicht (die op werkgever rust) en het initiatiefrecht van de personeelsvertegenwoordiging kunnen worden versterkt. Tot slot denkt de SER aan “het bevorderen van onafhankelijke en betaalbare informatievoorziening inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen”.

Reageer op dit artikel